Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

Profil szkoły

 

 Nasza szkoła położona jest w zielonym, czystym i bezpiecznym otoczeniu, które zapewnia naukę w niczym nie zakłóconej ciszy. Autobus szkolny umożliwia dogodny dojazd do szkoły uczniom, którzy mieszkają w innych miejscowościach.

 

     SSP im. Jana Pawła II w Wikielcu nie jest dużą szkołą, dlatego każdy uczeń  traktowany jest indywidualnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie poznać  zainteresowania ucznia oraz zapobiegać ewentualnym niepowodzeniom  szkolnym. Obecnie w szkole uczy się  130 uczniów w ośmiumiu oddziałach.  W naszej szkole funkcjonuje również przedszkole, do którego uczęszcza 29 przedszkolaków.

 

Szkoła dysponuje:

 

- jasnymi i dobrze wyposażonymi salami do zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

- pracownią komputerową,

- dużą halą sportową,

- boiskiem zewnętrznym,

- placem zabaw i rozległymi terenami  zielonymi przylegającymi do szkoły,

- biblioteką,

- świetlicą,     
 

Uczeń naszej szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach:

 

- kółka jęz. angielskiego

- kółka j. polskiego

- kółka matematycznego

- kółka przyrodniczego

- świetlicy środowiskowej

- zajęciach sportowych SKS

- kółka bibliotecznego

 

W szkole istnieje możliwość nauki języka angielskiego  już od Oddziału Przedszkolnego.
 

 

W naszej szkole działają:

 

- Samorząd Szkolny

- Szkolny Klub Sportowy

- Koło PCK

- Koło SKO

- Koło LOP

- Rada Rodziców

- Rada Szkoły

- Rada Pedagogiczna