Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie


Czas trwania zajęć lekcyjnych:


0.  715 – 800            

1.  800  – 845

2.  855  – 940

3.  950  – 1035

4. 1050 – 1135

5. 1145 – 1230

6. 1240 – 1325

7. 1335 – 1420