Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu
Dyrektor Zespołu: mgr Bożena Lewandowska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wikielcu
Przedszkole w Wikielcu
E-mail szkoły: zspwikielec@wp.pl
Adres szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu
Wikielec 15 e
14-200 Iława


Poland
Telefon: 89-640-10-64
fax 896401064
E-mail administratora strony: piotr.kacperek10@gmail.com
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Na podstawie art.37.7 RODO informujemy, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Katarzyna Herok
kontakt: biuro@eduabi.eu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu, Wikielec 15 E, 14-200 Iława