Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

Projekty realizowane w szkole

Uczenie przez doświadczenie

Nowy projekt, w którym uczestniczyła nasza szkoła!

Od II semestru roku szkolnego 2013/14 nasza szkoła uczestniczy w projekcie unijnym pt. "Uczenie przez doświadczenie". W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów oraz wyjazdy edukacyjne. W projekcie udział biorą uczniowie klas IV-VI. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: język polski, matematyka, historia, przyroda, plastyka, muzyka, informatyka, zajęcia z pedagogiem oraz tańce.Odbyły się już wyjazdy do: Olsztyna, Nidzicy, Grunwaldu, Malborka i Gierłoży. 

Prezentacja_multimedialna_z_projekt.wmv