Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

Projekty realizowane w szkole

Przyjdź do nas... Napewno znajdziesz coś dla siebie

 

„PRZYJDŹ DO NAS… NA PEWNO ZNAJDZIESZ COŚ DLA SIEBIE..”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9. 1, Poddziałanie 9.1.2.

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

Gmina Iława

Wójt Gminy Iława

Krzysztof  Harmaciński

Projektem zarządzał zespół projektowy w składzie :

Koordynator projektu: Małgorzata Pawłowska

Asystent koordynatora: Bogdan Pawłowski

Specjalista ds. Rozliczeń:Bożena Osicka

Czas realizacji- od 1 listopada 2008 do 31 marca 2010 roku.

Główne cele projektu:

Rozwijanie wśród uczniów umiejętności komunikacyjnych
i interpersonalnych.

Wzmacnianie rozwoju osobowego, intelektualnego
i społecznego.

Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej poprzez edukację kulturalną.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Radzenie sobie z emocjami.

Wyznaczanie sobie celów życiowych i ich konsekwentnej realizacji.

Nasze działania

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne

Edukacja kulturalna

Warsztaty

    - taneczne

    - muzyczne

    - plastyczne

    - komputerowe

Spotkania z psychologiem i pedagogiem

Zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa drogowego

Letnia Szkoła Życia ( półkolonie)

Uczestnicy projektu

SSP Wikielec

SSP Franciszkowo

SSP Gałdowo

SSP Gromoty

SSP Laseczno

SSP Rudzienice

SSP Ząbrowo