Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

DYREKTOR mgr Bożena Lewandowska


Klasa

Zadanie              Link
5

25.05.2020. Temat: Okrytonasienne.   FILM                                    

Zapisz temat lekcji do zeszytu. Następnie zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.137-142. Zwróć uwagę na: formy roślin okrytonasiennych ( rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa) ,budowę kwiatu, zapylenie i zapłodnienie.W zeszycie  napisz w punktach cechy roślin okrytonasiennych. Powodzenia.  smiley

08.06.2020. Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.

Zapisz temat lekcji do zeszytu. Przeczytaj tekst w podręczniku strona 143-147. Zwróć uwagę na budowę owocu i jego związek z rozprzestrzenianiem przez zwierzęta, wodę i wiatr. Budowę i kiełkowanie nasion i rozmnażanie wegetatywne. W zeszycie napisz sposoby rozmnażania wegetatywnego oraz podaj u jakich roślin występuje. Miłej pracy.

15.06.2020. Temat: Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych.

Zapisz temat w zeszycie, następnie przeczytaj tekst w podręczniku str.148- 153. Zwróć uwagę na znaczenie tych roślin i różne gatunki (drzew, krzewów, krzewinek i roślin zielnych). W zeszycie wypisz poznane gatunki roślin okrytonasiennych (10). Powodzenia.

22.06.2020. Temat: Powtórzenie wiadomości o roślinach okrytonasiennych.

Zapisz temat, a następnie powtórz wiadomości  o roślinach okrytonasiennych str.154- 157 w podręczniku. W zeszycie napisz na czym polega rozmnażanie wegetatywne. Powodzenia.

Udanych i bezpiecxnych wakacji ! smiley

 

 
6

27.05.2020. Temat: Powtórzenie wiadomości o zwierzętach bezkręgowych część II.

Zapisz temat w zeszycie. Powtórz wiadomości o zwierzętach bezkręgowych str.149. Zwróć uwagę na przedstawicieli zwirząt bezkręgowych (środowisko życia,  cechy budowy zewnętrznej). W zeszycie opisz przedstawiciela stawonogów. Powodzenia  smiley

03.06.2020. Temat: Powtórzenie wiadomości o zwierzętach kręgowych część I.

Zapisz jak zawsze temat w zeszycie. Przypomnij sobie wiadomości o rybach i płazach podręcznik str.150. W zeszycie  wypisz w punktach cechy płazów. Uczniowie, Którzy chcą poprawić ocenę mogą przysłać swoją pracę na adres mbozenalew@wp.pl. Miłej pracy.

10.06.2020. Temat: Powtórzenie wiadomości o awierzętach kręgowych część II.

Zapisz temat i przypomnij sobie wiadomości o gadach, ptakach i ssakach  podręcznik str. 151. W zeszycie napisz w punktach cechy ptaków. Powodzenia.

24.06.2020. Temat:  Powtórzenie wiadomości o poznanych zwierzętach.

Zapisz temat w zeszycie i przypomnij sobie jakie grupy zwierząt poznaliśmy. W zeszycie wymień kilka gatunków poznanych zwierząt. Powodzenia. Udanego i bezpiecznego wypoczynku w wakacje !  smiley

 

 
7

26.05.2020. Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

Zapisz temat w zeszycie. Przeczytaj tekst w podręczniku str.221-223. Zwróć uwagę na żeńskie hormony płciowe i fazy cyklu miesiączkowego. W zeszyce wyjaśnij dlaczego dochodzi do krwawienia miesiączkowego. Powodzenia.  smiley

29.05.2020. Temat: Rozwój człowieka-od poczęcia do narodzin. FILM

Zapisz temat w zeszycie. Przeczytaj w podręczniku temat str. 224-229. Zwróć uwagę na rodzaje i funkcje błon płodowych i łożyska, na rozwój zarodkowy i płodowy człowieka. W zeszycie  napisz w punktach zalecenia dla kobiet w ciąży. Miłej pracy smiley 

02.06.2020. Temat: Rozwój człowieka- od narodzin do starości.

Zapisz jak zawsze temat w zeszycie, następnie zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.230- 234. Zwróć uwagę na etapy życia człowieka oraz rodzaje dojrzałości. W zeszycie wykonaj ćwiczenie 5 str.234. Powodzenia.

05.06.2020. Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego.

Zapisz temat, następnie przeczytaj tekst w podręczniku str.235- 240. Zwróć uwagę na zapobieganie chorobom układu rozrodczego i planowanie  rodziny. W zeszycie wymień choroby układu rozrodczego. Owocnej pracy.

09.06.2020. Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu - homeostaza.

Jak zawsze zapisz temat i zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 245-246. Zwróć uwagę na pojęcie homeostazy i utrzymanie stanu równowagi wewnętrznej. W zeszycie napisz co to jest homeostaza. Powodzenia.

19.06.2020. Temat: Choroba- zaburzenie homeostazy.

Zapisz temat, zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.247- 252. Zwróć uwagę na  pojęcie choroby, drogi  przenoszenia, żródła zakażenia i  profilaktykę. W zeszycie napisz jakie znasz choroby zakażne i co je powoduje. Powodzenia.

23.06.2020. Temat: Uzależnienia.

Zapisz temat, przeczytaj tekst w podręczniku str.253- 256. Zwróć uwagę na uzależnienie od : kofeiny, nikotyny i alkoholu. W zeszycie napisz jaki wpływ ma alkohol na organizm człowieka. Powodzenia. Miłych i bezpiecznych wakacji !  smiley

         

 

8 a

8 b

25.05. i 29.05.2020. Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczna.

Zapisz temat w zeszycie. Zwróć uwagę na przyczyny eliminowania organizmów, zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza i wprowadzanie obcych gatunków. W zeszycie napisz o przyczynach eliminowaniu gatunków. Powodzenia.smiley

05.06.2020 i 08. 06. 2020. Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Zapisz temat. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 152- 156. Zwróć uwagę na zasoby przyrody i recykling.W zeszycie zrób ćwiczenie 1 str.156. Powodzenia.

19.06. i 15.06.2020.  Temat: Sposoby ochrony przyrody.

Zapisz temat, przeczytaj tekst w podręczniku str.157- 158. Na czym polega  ochrona obszarowa i gatunkowa, co to jest ochrona ścisła i częścowa- te informacje zapisz w zeszycie. Powodzenia.

22.06.2020. Temat: Na ratunek zagrożonym gatunkom - powtórzenie.

Zapisz temat, powtórz wiadomości ze strony 167. W zeszycie napisz w jaki sposób można pomóc zagrożonym gatunkom. Powodzenia. Udanych i bezpiecznych wakacji !smiley