Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

mgr Magdalena Nadolska-Dmuchowska

 

Środa 24.06 

Thema: Das kann ich . To potrafię. 

1. Powtórz liczebniki, kolory poznane już na początku roku szkolnego, a następnie rozwiąż zadania z linku 

https://learningapps.org/2438034

https://learningapps.org/2038236

2. Powtórz zaimki osobowe i odmianę czasownika, rozwiąż :

https://learningapps.org/3133737

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 22.06

Thema: Wir lernen Deutsch mit Videos. 

1. Obejrzyjcie film, w którym zostały wykorzystane pytania, których uczyliście się wtym roku szkolnym :

Wie heisst du ? Wo wohnst du ? Wie alt bist du ? ..

2 . Obejrzyj i odpowiedz na pytaniahttps://learningapps.org/4988725

Bis Mittwoch!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 17.06 Egzamin ósmoklasisty 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 15.06

Thema : Zwischenstation. Ćwiczenia powtórzeniowe. 

1. Wykonaj zadania - 6 str. 95 ,7 i 8 str. 96 , rozwiązania zapisz w zeszycie .( podręcznik )

2. Przetłumacz i odpowiedz na pytania  nr. 1- 6 z zad. 9 str. 96. 

Viel Spass !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 10.06

Thema : Was ist dein Lieblingskleidungsstück ? 

1. Przypomnij słówka str. 86. wykonaj zadanie z zeszytu ćw. 16 str. 71 - podkreśl tylko w tekście i połącz nazwę ubrania z osobą , bez tworzenia zdań. 

2. Wykonaj zadanie na rozumienie ze słuchu  ćwiczenie 12 str. 69 zeszyt ćwiczeń , z linku

mp3Magnet1_AB_Lektion_8_track_29_(1).mp3

Bis Montag !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 08.06 

Thema : Gefällt dir mein Sweatshirt ? 

1. Zapisz w zeszycie temat i czasownik gefallen - podobać się . Beispiel / przykład : Gefällt dir  mein T- Shirt  ? Podoba ci się  moja koszulka? 

Ja, dein T- shirt gefällt mir ( +)  / Nein, dein T-shirt gefällt mir nicht. (-)

2. Zapisz słówka zad 7 str. 88 określające cechy ubrań np. bequem - wygodny , elegant itd 

3. Wykonaj ćwiczenie 11 str. 69 zeszyt ćwiczeń . oraz poćwicz wymowę i dopasuj , zadanie z linku https://learningapps.org/12103879

Bis Mittwoch !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 03.06 

Thema : Meine Klamotten. Części garderoby. 

1. Zanotuj w zeszycie słówka, z podziałem na rodzaj : der / die das  ze strony 86 z podręcznika.

2. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń 1, 2, 3 str. 66. oraz zadania z linków , utrwalenie słówek:

https://learningapps.org/12314946

https://learningapps.org/2265599 

https://learningapps.org/9566074

Viel Spass !

-----------------------------------------------------------------------------------------

Środa 27.05

Thema: Was isst du gern ? 

1.Na dzisiejszej lekcji  ćwiczymy rozumienie ze słuchu . Ponizej linki do ćwiczeń 7 str. 60 i 19 srt. 64 .

http://Magnet1_AB_Lektion_7_track_28

http://Magnet1_AB_Lektion_7_track_28

2. Utrwalcie słownictwo z działu , do " kartkówki" przystąpiło dotychczas 6 osób a reszta ?. ponownie udostępniam do jutra. Czekam.

https://quizizz.com/join?class=G926948

Bis Montag !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 25.05

Thema : Im Fastfoodrestaurant.

1. Zapoznajcie się z zad. 13 str. 83 podręcznik,  ze zrozumieniem nazw potraw i napojów nie powinno być problemu , w zad . 14 napisany jest krótki dialog, z wykorzystaniem zwrotów :Was nimmst du ? Co zamawiasz ? Was kostet ... ? Ile kosztuje ...? .( przepisz te zdania do zeszytu )

2.Zanotuj w zeszycie odmianę czasownika nehmen- brać ,(zamawiać ), czasownik nieregularny , ich nehme , du nimmst,  er nimmt, wir nehmen, ihr nehmt , sie nehmen. 

3. Rozwiąż zadanie z zeszytu ćwiczeń 16 str. 63. ( tym razem nie odsyłaj )

4. zaloguj się pod podanym linkiem i rozwiąż zadanie. ( słówka na ocenę )

https://quizizz.com/join?class=G926948 ( czas 1 dzień )

bis Mitwoch !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 20.05

Thema : Ich habe Hunger . Jestem głodny. 

1. Przypomnij odmianę czasownika haben - mieć ,wykorzystany jest w zwrotach,

2. Zapisz do zeszytu :

Hunger haben- być głodnym , Durst haben - być spragnionym

ICH HABE HUNGER . JESTEM GŁODNY . ICH HABE DURST. JESTEM SPRAGNIONY.

2. Utrwal słówka ze stron 78 i 80 z podręcznika oraz  podane na poprzedniej lekcji w linku. 

3. Wykonaj ćwiczenie 14 str. 62 ( wybierz 2 opisy )  i 20 str. 64 - zeszyt ćwiczeń. Odeślij  zadania , masz czas do poniedziałku, do następnej lekcji.

4. Obejrzyj film :https://www.youtube.com/watch?v=7CD0ma5x3j4

Bis Montag !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 18.05

Thema :Was isst du gern ? Ćwiczenia .

1.Podręcznik str. 81 zad 8, dopasuj nawy potraw do ilustracji , a następnie odpowiedz na pytanie :

Was isst du zu Mittag ? Co jesz na obiad ? ( można wykorzystać także słownictwo z zadania 9 str. 81)

2. Poznamy dziś również odmianę czasownika mögen -lubić , formę l. poj. ich mag - ja lubię już znasz.  Podręcznik str. 85 , (przepisz do zeszytu )

3. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 5, 8, 9 str 60. ( nic nie odsyłamy )

4. Poćwicz słownictwo link ,

https://quizlet.com/_8epvm9?x=1jqt&i=2r7c12

https://learningapps.org/5278140 (poniedziałek 25.05,  kartkówka, słówka + odmiana essen i mögen , kto nie ma niech założy konto na quizlet ) 

Bis Mittwoch !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Środa 13.05

Thema :Was isst du gern ? Co jesz chętnie ?

1. Podręcznik strona 78. zad 1. dopasuj ilustrację do zdjęcia  posiłku. (nie powinno być to trudne, zwródźcie uwagę na tzw. słówka międzynarodowe, których znaczenia domyślamy się np Müsli, Espresso , Croissant .) 

2. Napisz pytanie i odpowiedz w zeszycie Was isst du zum Frühstück? Co jesz na śniadanie ?Was isst du zum Abendessen ? Co jesz na kolację? porzyklad odp. Ich esse Brot mit Schinken und trinke Kaffee. 

3. Zeszyt ćwiczeń str. 59 ćw. 3. (einen gdy słówko rodzaju męskiego -der, eine - die, ein -das) Odsyłamy do sprawdzenia.

4 .Wykonaj pracę pt. Was isst du gern ? Co jesz chętnie ? , plakat przedstawiający ulubione produkty spożywcze lub twoje śniadanie , kolację, nazwij produkty w j. niemieckim. (Może być wyklejanka np. z gazety). Odeślij pracę. (dla chętnych)

Bis Montag !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poniedziałek 11.05

Thema : Guten Appetit ! Smacznego !

1. Zaczynamy nowy dział: Was isst du gern ? Co jesz chętnie ? i poznajemy nazwy produktów żywnościowych, podręcznik str. 80.

2. Wypisujemy słówka do zeszytu , z podziałem na der / die / das der Fisch / die Milch / das Obst

3. Zapisujemy w zeszycie odmianę czasownika essen - jeść , czasownik nieregularny (2, 3 os. l. poj = isst), 

4. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń 1 str. 58. oraz pod linkiem 

https://learningapps.org/1533413

https://learningapps.org/9857590

Tym razem nic nie odsyłasz . Nie wszyscy odesłali mi zadanie z 29.04 ,04.05 itd .!!! 

Bis Mittwoch !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 06.05

Thema : Schule und Schulsachen - Übungen. Szkoła i  przybory szkolne - ćwiczenia.

1. Poniżej przesyłam link do ćwiczeń - interaktywne zadania dodatkowe . Proszę wykonać zadania z działu : Wir , die Klasse 7b, Schule und Schulsachen . Chętnych zachęcam do powtórki innych lekcji. 

https://www.dzwonek.pl/courses/5149023488966656

2. Zadanie z zeszytu ćwiczeń 19 str. 56. (der Schulhof - boisko szkolne), nowe słowa zapisz do zeszytu. (tym razem  nic nie odsyłamy , uczymy się i powtarzamy słownictwo , struktury)

Viel Spass ! Bis Montag !

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 04.05 

Thema : Eine Schule stellt sich vor. Przedstawiamy swoją szkołę . 

1. Praca z tekstem podręcznik str. 74 zad 13. Nowe słówka do zeszytu :

zwischen - pomiędzy, es gibt - jest , znajduje się, der Unterricht- zajęcia , lekcje, jeden Tag - każdego dnia,unterrichten - nauczać, das Sprachlabor - klasa językowa 

2. Przeczytaj tekst , napisz przykładowe 4 zdania do zeszytu , na podstawie zad 13. /74.(niebieska ramka)

3. Zadanie 16 str .75 -Stell deine Schule vor. - Przedstaw swoją szkołę, napisz do zeszytu wg wzoru i odeślij do sprawdzenia. 

4. Poćwicz nazwy przyborów szkolnych link https://learningapps.org/3082357

Bis Mittwoch !! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 29.04

Thema: Gib mir bitte dein Heft! Rzeczownik w bierniku.

1. Zapoznaj się z zad 7 podręcznik str. 72. Występuje tam pytanie :Brauchst du was ? Potrzebujesz czegoś ?

czasownik brauchen- potrzebować, który powoduje , że rzeczownik po nim będzie występował w bierniku i dlatego 

Das ist der Kuli .To jest ( kto?co?) długopis.   ale  Ich brauche den Kuli.Ja potrzebuje ( kogo ? co?) długopisu.

2. Przepisz przykłady z zad 11 str. 73. np. Brauchst du den Marker? Ja, den ich brauche .

                                                         Brauchst du die Mappe? Ja, die brauche ich.

3.Wykonaj dla poćwiczenia https://learningapps.org/3984148

4.Zeszyt ćwiczeń ćw. 9/53 14/54 . (odsyłamy)

Powodzenia!Viel Spass!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poniedziałek 23.03  

1. Proszę zanotować temat , Thema " Das kann ich " Teraz potrafię.

2 . Pogrupować słówka w zeszycie na podstawie ćwiczenia 12 str. 38 ( zeszyt ćwiczeń) np. joggen-der Park.

3. Wypełnić ćwiczenie 20 str. 41.( zeszyt ćwiczeń).( bez pkt 3 )

4. Wyciąć memory str.91 i wkleić pary do zeszytu. ( dla chętnych)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 25.03

1. Proszę zanotować temat w zeszycie, podręcznik str.51: Meine Clique. Moja paczka ( grupa przyjaciół ).

2. Zapoznać się z zadaniem 8 str.51 .

3.Przetłumaczyć zwroty z zad.9 str.51 z żółtej "ramki" . ( zapisać w zeszycie ) oraz napisać zdania z tymi zwrotami np. ins Kino gehen -   .. Er geht ins Kino. ( pamiętaj czasownik odmieniamy ) 

Proszę o systematyczne wykonowynie zadań.

Życzę miłej pracy i pozdrawiam. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 30.03

Thema: Wochentage . Dni tygodnia.

Zaczynamy nowy dział o szkole " Wir , die Klasse 7B " ,choć dziś będziecie mieli jeszcze do wykonania zadania z poprzedniego działu, proszę je odesłać do sprawdzenia.

1. Zapisz w zeszycie :  der MONTAG - poniedziałek... itd. ( strona 61 podręcznik, z tabelki )( Pamiętaj

wszystkie dni tygodnia są rodzaju męskiego DER.)

3 Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 17 str. 47 - Mo. to skrót Montag .

ćwiczenie 18 str. 47 - Nach dem Mittwoch kommt der ......Donnerstag.

                               Po środzie następuje ..........czwartek. 

4. Obejrzyj filmik , poćwicz wymowę ...(19) Dni tygodnia po niemiecku - YouTube

5. Wykonaj kartę pracy i odeślij na mój  adres email. ( do wtorku) Magnet_1Test_kl.VII.docx

Viel Spass! Powodzenia!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Środa 01.04

Thema: Was ist dein LIeblingsfach? Jaki jest twój ulubiony przedmiot?

1. Wypisz nazwy przedmiotów szkolnych str. 60 ,podręcznik ( brakuje plastyki - Kunst oraz Informatik), 

2. Posłuchaj i pośpiewaj piosenkę o ulubionych przedmiotach .( Tam zamiast Sport - Wychwanie fizyczne , jest Turnen- dosłownie -Ćwiczenie ) https://www.youtube.com/watch?v=39UDZMgPg5k

3. Zrób ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń 13 str.46 oraz 19 str.48 . - Godz. wychowawcza  to Klassenlehrerstunde. 

4. Plan lekcji odsyłamy. ( ćw. 19 str. 48)

Powodzenia , Viel Spass!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 06.04

Thema : Mein Lieblingsfach ist.... Zaimki dzierżawcze.

1. Zanotuj w zeszycie zaimki osobowe i odpowiadające im zaimki dzierżawcze .

ich -ja ---- mein -mój                    wir - my -----unser -nasz

du- ty -----dein- twój                    ihr - wy ------euer -wasz

er -on ------sein -jego                   sie -one, oni -----ihr -ich 

sie- ona -----ihr - jej

es- ono -----sein -jego

2. Wróćmy do ostatniego tematu lekcji. Zapiszcie w zeszycie pytanie i odpowiedź na to pytanie. 

Was ist dein Lieblingsfach ? Mein Lieblingsfach ist......( występują tu dwa zaimki  mein -mój , dein - twój )

3. Poćwicz wymowę i zapamiętaj nowe słowa rozwiązując zadanie- link https://learningapps.org/3759089

4. Wykonaj zad. 10 str. 44 ( zeszyt ćwiczeń ). 

5 Nadal śpiewamy piosenkę o ulubionych przedmiotach https://www.youtube.com/watch?v=39UDZMgPg5k

 ( tym razem nic nie odsyłamy, nadal czekam na pracę niektórych uczniów -Stundenplan - plan lekcji )

Viel Spass !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 08.04

Thema : Frohe Ostern ! Wesołych Świąt Wielkanocnych !

1. Dziś zapoznamy się ze słówkami związanymi z Wielkanocą.

2 Do zeszytu zapisujemy wierszyk - Kleiner bunter Osterhase ...,( tłumaczymy ) oraz słówka 1,2,3, 4 , kto ma talent może je przedstawić w postci rysunku lub coś wkleić.

Hallo_Anna_1_Ostern_(3).pdf

3. Rozwiąż zadania z linku https://learningapps.org/4851749

Viel Spass ! Bis Mittwoch !

Ich wunsche Euch Frohe Ostern !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 15.04

Thema: Unsere Klasse und unsere Schule. Nasza klasa i szkoła.

1. Poznajemy  przykładową szkołę  w Niemczech. Podręcznik str . 56 . Nowe słówka , zapisujemy w zeszycie : bleiben - zostać, essen zu Mittag - jeść obiad, die Mensa - stołówka, am Nachmittag - po południu.

2. Dopasowujemy ilustracje do opisu zad 1 str. 56 ( das Lehrbuch ,książka )

3. Tworzymy zdania zad 2 str. 57 w zeszycie , korzystamy z zad. 1 str. 56 ,( cztery zdania ) np. / zum Beispiel:

Wir sind die Klasse 7B  der Durer- Schule

4. Zeszyt ćwiczeń str. 42 ćw. 2.

5. Dnia 30.03 pkt 5 podałam Wam zadania podsumowujące, na tych ,którzy jeszcze nie odesłali czekam do końca tygodnia . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 20.04

Thema : Meine Schule. Moja szkoła.

1. Zadanie na dziś  to opis naszej szkoły , klasy . Można będzie go rozszerzyć o kilka zdań o sobie . 

2.W zeszycie ćwiczeń ,ćw. 5/43 znajdują się pytania pomocnicze , na które udzielicie odpowiedzi . Na poprzedniej lekcji podałam nowe słowa i pracowaliście z ilustracjami i zdaniami o szkole w Niemczech .

3.Pamiętajcie o prawidłowym szyku wyrazów w zdaniu . ( Orzeczenie na drugim miejscu ). 

4. Obejrzyjcie filmik , o szyku wyrazów w zdaniu .https://www.youtube.com/watch?v=y8gfWgbkadk

5. Wykonujecie ćw. 5/43 i odsyłacie , praca na ocenę , dla chętnych proponuję zapis do  zeszytu i zacząć kilkoma zdaniami  o sobie .  

Viel Spass ! Bis Mittwoch !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 22.04

Thema: Das kann ich . Utrwalenie .

1.Powtarzamy wiadomości dział 5. przedmioty szkolne , dni tygodnia , opis szkoły , zaimki dzierżawczeto najważniejsze zagadnienia.

2. Powtórzcie słownictwo z działu str. 63. 

3. Rozwiążcie zadania powtórzeniowe jako zaliczenie działu , prześlijcie na email, do wtorku 28.04.

Karta_pracy_Lektion_5_wersja_B_kl._7.odt

Viel Spass !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 27.04

Thema : Schulsachen. Przybory szkolne.

1. Das Buch - Podręcznik zad 1. str. 70 zapiszcie do zeszytu słówka z podziałem na DER/ DIE/ DAS. ( może być w tabelce ).

2 Obejrzyjcie film z linku  https://www.youtube.com/watch?v=AjamlYn_nqs - usystematyzowanie wiedzy - rodzaje rzeczownika.

3. Wykonajcie ćwiczenia 1, 2, 4 z zeszytu ćwiczeń str. 50 i 51. (Nie trzeba odsyłać )

4 Poćwiczcie nowe słownictwo https://learningapps.org/3082357.

Bis Mittwoch !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------