Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

mgr Magdalena Nadolska-Dmuchowska

 

Środa 24.06

Thema: Szyk wyrazów w zdaniu. 

1. Dla utrwalenia obejrzyj film, zapamiętaj jak wygląda szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym . 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nv1-M3SL4Q

2. Rozwiąż zadanie dla sprawdzenia swojej wiedzy ogólnej o krajach niemieckojązycznych. 

https://learningapps.org/1322114

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 22.06 

Thema: Wiedrehloung. Utrwalenie. 

1. Przypomnij sobie cyfry,w celu utrwalenia liczebników i liczebników porzadkowych rozwiąż zadania podane poniżej, 

https://learningapps.org/7314971

https://learningapps.org/1837869

https://learningapps.org/6768960

2. Utrwal kolory :https://learningapps.org/2438034

3. Powtórz odmianę czasownika :https://learningapps.org/3133737

Bis Mittwoch !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 15.06 

Thema : Wir lernen Deutsch mit Videos . 

1. Na dzisiejszej lekcji obejrzycie film, w którym zostały wykorzystane pytania , które doskonale znacie :

Wie heisst du ? Wo wohnst du ? Wie alt bist du ? Wie ist deine Telefonnummer ? zapisz te pytania do zeszytu . 

2 . Obejrzyj film i odpowiedz na pytania https://learningapps.org/4988725

Viel Spass !

Viel Glück ! Powodzenia ! Ich drücke die Daumen !  Trzymam kciuki za Wasz egzamin !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Środa 10.06 

Thema : Zwischenstation. 

1, Zadania utrwalające , wykonaj zad. 6,7,8 str. 91 z podręcznika.

2. Powtórz slownictwo Wortschatz: Das musst du lernen. str. 88. 

Bis Montag !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 08.06

Thema: Krankheiten . Übungen . Choroby utrwalenie słownictwa. 

1.Przypomnijcie sobie części ciała.  Pamiętacie , że der Arzt to lekarz a w zależności od specjalizacji może być Zahnarzt, Augenarzt itp.

2. Wykonaj zadania 17 str. 86 z podręcznika, oraz zadanie z linku :     https://learningapps.org/1237755

3. Obejrzyj filmik , zwróć uwagę na zwroty : Kopf und Bauchschmerzen, Wir gehen zum Arzt, Gute Besserung. 

https://www.youtube.com/watch?v=ny8YBBu3AGw

Bis Mittwoch ! ( Wykonane zadanie odsyłają osoby z niepewną oceną )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Środa 03.06 

Thema : Warum ? Weil ... Dlaczego ? ponieważ... Zdania podrzędnie złożone. 

1. Zapisz w zeszycie zdanie wzorcowe , zwróć uwagę na szyk wyrazów w zdaniu . W zdaniu w j. niemieckim spójnik WEIL kieruje orzeczenie na koniec zdania, w j. polskim orzeczenie zaraz po spójniku -  ponieważ . 

Warum nimmst du Schmerztabletten? Ich nehme Schmerztabletten , weil ich krank bin . 

Dlaczego zażywasz tabletkę od bólu. ? Ja biorę tabletkę przeciwbólową , ponieważ jestem chory . ( ja podmiot domyślny )

2. Obejrzyj film  z omówieniem zagadnienia : https://www.youtube.com/watch?v=buZERMcSDWk.

3. Wykonaj zadanie z zeszytu 13 str. 67, (odsyłają osoby z niepewną  oceną )

Viel Spass ! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 27.05 

Thema : Krank und gesund . Hören . 

1. Na dzisiejszej lekcji ćwiczymy rozumienie ze słuchu , poniżej linki do zeszytu ćwiczeń , ćwiczenia 18 str. 69 ( spróbujcie najpierw ćw. 17 str. 69 ) i 16 str. 68 .

http://LK-Magnet2AB_019

http://LK-Magnet2AB_018

2. Nie wszyscy zrobili ' Kartkówkę" na Quizziz , piszcie imiona , bo nie wiem , kto to np. JU JU. Czekam . Jeszcze dziś można zrobić , link aktualny.

Bis Montag !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 25.05

Thema:Kranheiten und Medikamente. 

1.Podręcznik str. 85 zad 14 ,nazwy chorób, dolegliwości  i lekarstwa. zapisz w zeszycie słówka i ich tłumaczenie : Halstabletten - tabletki na gardło,itd.

2. Wykonaj zad 3 str. 63 zeszyt ćwiczeń. (Tylko przetłumacz na j. polski ) i zad 11 str. 66. 

3 . Kartkówka ze słówek pogoda i częsci ciała będzie dostępna pod linkiem do środy , 

https://quizizz.com/join?class=D162825 ( zapisane jako praca domowa )

Bis Mittwoch !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 20.05

Thema :Was tut dir weh ? Co Cię boli ? 

1.O stan zdrowia możemy zapytać używając min. nastepujących zwrotów: ( zapisz w zeszycie )

Wie fühlst du dich ? Jak się czujesz ? odp. Ich fühle mich ...schlecht . Czuję się źle. 

Was fehlt dir ? Co Ci dolega ? Ich habe Kopfschmerzen . ( dosł. Mam ból głowy) Boli mnie głowa .

Was tut dir weh ? Co cie boli ? Mir tut der Kopf weh. Boli mnie głowa .

Zwroty: Mir tut der Hals weh /Ich habe Halsschmerzen. mogą być stosowane zamiennie 

            Boli mnie gardło/ Mam ból gardła .

2. Zapoznaj sie z zad. 1/ 80 , podręcznik oraz wykonaj ćwiczenie 3 str. 63 ,zeszyt ćwiczeń.

3.Posłuchaj słówek  z linku https://www.youtube.com/watch?v=y7h68uDnztI

Nic nie odsyłamy , uczymy się słówek , pogoda, części ciała w poniedziałek kartkówka. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Poniedziałek 18.05

Thema : Części ciała. Körperteile. 

1. Zaczynamy nowy dział, w którym poznamy części ciała oraz nauczymy się pytać innych o stan zdrowia i odpowiadać na to pytanie .

2. Podręcznik str. 81 zad. 1 posłuchaj a następnie wypisz słówka do zeszytu . Najlepiej z podziałem na DER, DIE, DAS .

3 Wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń 1 str. 63 , dla chętnych ćwiczenie 2 str. 63. ( odsyłają tylko osoby , które wykonają 1 i 2 zadanie, na dodatkową ocenę)

4. Do poćwiczenia i pouczenia się  słówek wysyłam linki https://quizlet.com/_8epwyq?x=1jqt&i=2r7c12 części ciała 

https://quizlet.com/_8dh2tn?x=1jqt&i=2r7c12 ( pogoda z tamtego działu , ważne słownictwo, bo codzienne )

(w poniedziałek 25.05 kartkówka z w/w słownictwa, kto nie ma niech założy konto na quizlet )

Bis Mittwoch !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 13.05 

Thema : Einheit 5 . Das kann ich schon  . Dział 5 - teraz potrafię. 

1. Na dzisiejszej lekcji zostaniemy jeszcze przy słownictwie  i zagadnieniach z działu 5. 

2. Podaję link do ćwiczeń interaktywnych , proszę wykonać zad. 2, 4, 5 i 6 z działu Es ist passiert . To się stalo . Utrwalenie czasu przeszłego Perfekt . 

https://www.dzwonek.pl/courses/5767527233748992/next/~structure

3. Zadanie z zeszytu ćwiczeń 15 str. 59 wybrać jeden tekst , zaznaczyć  Richtig -prawda , czy Falsch -Fałsz.

4. Dla osób chętnych zad 15 str 59 zmień podmiot (osobę w zdaniu )z formy ich na np. er , sie lub wir i napisz zmieniony tekst np. 

Peter : Zuerst bin ich nach Hannover gefahren . zamieniam ICH na WIR - my Zuerst sind wir nach Hannower gefahren

( w razie wątpliwości piszcie )

Viel Spass! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 11.05 

Thema : Wiederholung. Powtórzenie wiadomości dział 5.

1. W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości z działu 5 należy wykonać kartę pracy z linku ( praca na ocenę , odsyłamy, macie cały tydzień do 18.05 )

KLasa_VIII_dzial_5_nowy.docx

2. Jako utrwalenie wykonajcie też zadania pod linkiem

 https://learningapps.org/2149961

https://learningapps.org/7767461

https://learningapps.org/4579214

Bis Mittwoch !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 06.05

Thema : Czas przeszły Perfekt - Ćwiczenia. Übungen.

1. Zapisz w zeszycie poniższe zdania , podkreśl czasowniki. wg . wzoru.

CZAS TERAŹNIEJSZY: Ich mache am Nachmittag die  Hausaufgabe. 

CZAS PRZESZŁY: Ich habe am Nachmittach die Hausaufgabe gemacht. (podkreslamy też czasownik tzw. posiłkowy haben )

Er spielt gern Fussball. Er hat Fussball gespielt. 

Wir fahren nach Berlin . Wir sind nach Berlin gefahen. ( tu także sind )

Ihr geht jeden Tag in die Schule. Ihr seid jeden Tag in die Schule gegangen .

2. Obejrzyj film , zasady stosowania czasownika posiłkowego HABEN lub SEIN.

https://www.youtube.com/watch?v=qUlWgFDKAGY

3. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 20 i 21 / 61 . W zad 21 napisz podstawową formę czasownika np. zdanie 1 gefahren - fahren . Przyślij zadania. 

Viel Spass !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 04.05

Thema : Czas przeszły Perfekt. 

1. Do tej pory posługiwaliśmy się czasem teraźniejszym .np On uczy się chętnie biologii./Er lernt gern Bio.

Jadę samochodem do babci . Ich fahre mit dem Auto zur Oma. (pamiętacie czasownik na 2 miejscu i w formie osobowej )

2. Temat na dziś i kolejną lekcję to czas przeszły . Schemat i przykładowe zdania ( zapisz w zeszycie)

     I. czasownik posiłkowy :HABEN / SEIN + II. FORMA CZASOWNIKA PARTIZIP PERFEKT

np  cz. teraźniejszy :Ich lerne Deutsch .          cz. przeszły : Ich habe Deutsch gelernt.

                            Wir fahren mit dem Zug.                      Wir sind mit dem Zug gefahren.

3. Czasowniki haben i sein , odmieniamy i w takich zdaniach nie są tłumaczone, są to tzw. czasowniki posiłkowe, w większości przypadków używamy czasownika haben . Czasownika :Sein wtedy gdy : mamy do czynienia z ruchem, przemieszczaniem się  ( np.jechać, iść, latać ), zmianą stanu (np. zasypiać , budzić się) , także dla czasownika bleiben - zostać.

4. Formy czasowników z końca zdania tworzymy : dla czasowników regularnych np machen , spielen , lernen poprzez odrzucenie końcówki -en i dodanie ge- na początku i - t na końcu zdania.; dla nieregularnych - formy do nauczenia na pamięć,( podobnie jak z j. angielskiego)zobacz : str. 103/104 podręcznik.

5. Link do filmiku , który pomoże wam zrozumieć zasady tworzenia i stosowania, obejrzyj koniecznie, https://www.youtube.com/watch?v=G279nhCQLkI

6. Zeszyt ćwiczeń ćw. 19/ 61.( sprawdzamy str. 103 jak tam słówka nie ma, to czasownik jest regularny ) link

do poćwiczenia https://learningapps.org/9555736

Bis Mittwoch !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 29.04

Thema: Was darfst du ? Co ci wolno ? Czasownik modalny "dürfen".

1. Pozanajemy dziś kolejny czasownik modalny ,dürfen- mieć pozwolenie. Wcześniejsze to -können, wollen, sollen, müssen.

2. Odmenia się jak inne czasowniki modalne w sposób nieregularny w liczbie pojedyńczej. (str. 72 ćwiczenia tabela 1.)

3. Przepisz odmianę do zeszytu oraz przykładowe zdania : 

Hier darf man parken. Tu wolno parkować. / Hier darf man nich parken. Tu nie wolno parkować.

4.Zapoznaj się z zad 12 str. 70 z podręczka.

5. Wykonaj ćwiczenia 12,13,14 str. 58 .( odsyłamy wykonane ćwiczenia)

6. Przećwicz formy czasowników modalnych pod linkiem https://learningapps.org/2906928            ( pomoże tabela str. 72 ćwiczenia ).

Viel Spass!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 23.03  

 Temat  - Utrwalenie czasowników modalnych.

1. Proszę przypomnieć odmianę i konstrukcję zdań z czasownikami modalnymi, podrecznik str. 59 pkt. I

2. Czasownik sollen- mieć powinność,( zapisać do zeszytu), przykład : Ich soll heute Brot kaufen. Powinnam  kupić chleb.

3.Wykonaj zadanie dostępne pod tym linkiem

4. Wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń 7 str 45.

Viel Spass! Powodzenia!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 25.03

Temat : Zwischenstationen. Zadania podsumowujące.

1. Wykonaj zadania 5,6,7 str. 63 ( podręcznik ), odpowiedzi zapisz w zeszycie.

2. Zadania odsyłamy na adres meilowy .

Powodzenia !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 30.01 , Środa 01.04

Egzaminy próbne,  nie ma zajęć .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 06.04

Thema: Das kann ich . To potrafię.

1. Zapoznaj się ze słownictwem - podręcznik str. 58 .

2. Wykonaj zadania podsumowujące ,klasa_VIII_Dzial__4.docx , (odeślij je na mój adres email czekam na odpowiedzi poniedziałek - wtorek)

3. Tylko nieliczni z Was odesłali mi poprzednie zadania. Czakam . Ich warte noch .

Miłej pracy ! Mach Gut !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 08.04 

Thema Frohe Ostern ! Wesołych Świąt Wielkanocnych!

1. W podręczniku na str. 56 tekst C, napiszcie o co chodzi w tym tekście, albo całe tłumaczenie lub sens.

Podaję słówka pomocnicze , proszę przepisać je do zeszytu :

Ostern - Wielkanoc

feiern -świętować

Ostersonntag- wielka sobota

Aschermittwoch - środa popielcowa

bunte Eier - kolorowe jajka

Eier bemalen - malować jajka

słówka są też na stronie 57, na samym dole . Czekam na odpowiedzi

2. Link do świątecznej wykreślanki , https://learningapps.org/4851749

Viel Spass! 

 Ich wunsche Euch viel Gesundheit und einfach FROHE OSTERN !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 15.04

Thema : Wie ist das Wetter heute ? Jaka dziś pogoda ?

1.Zaczynamy nowy dział, na początek "miły" temat o pogodzie. ( poszukajcie podobieństwa w pytaniu w temacie z  j. angielskim ). Podręcznik str. 73. Poznamy dziś określenia pogody i nazwy miesięcy.

2. Przypiszcie nazwy miesięcy zad. 15 /73der Sommer - lato ..., im Sommer - w lecie , zapoznajcie się z określeniami pogody zad 14/ 73 zwroty:  Es schneit. Poda śnieg , Es ist neblig. Jest mgliście. itd.

3. W tych zwrotach zawsze zaimek es - zastępuje podmiot w zadaniu, który w zdaniu w j. niemieckim musi być. !!

4. Zapiszcie też słówka :der Nebel - mgła, der Regen -deszcz, der Wind- wiatr, der Schnee- śnieg , die Sonne - słońce, die Wolke- chmura. ( nie ma ich w podręczniku , tylko w zwrotach o pogodzie, w zmienionej formie ).

5. Zeszyt ćwiczeń 17/60. do poćwiczenia link https://learningapps.org/562568

6. Czekam na poprzednie materiały , które należało odesłać. Sprawdzcie, kto ,czego nie wysłał. Od kilku osób otrzymałam piękne tłumaczenie tekstu o Wielkanocy . Gratuluję .

Przetłumaczcie ? zgadza się ?

Wie ist das Wetter heute in Wikielec ? Heute ist es  kalt. Es regnet. Es ist bewolkt und es ist windig. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 20.04

Thema : Plany urlopowe. Urlaub planen.

1. Posłuchajcie nagrania , lub przeczytajcie zad 1 str. 66. pojawia się tam pytanie Wohin fahren wir in Urlaub ? Dokąd pojedziemy na urlop. ?

2. Napiszcie to pytanie do zeszytu . Słówka, które mówią o miejscach , do których wyjeżdżają ludzie  

wymienione są w zad 2 str. 67. 

3. Przetłumaczcie słówka, których nie rozumiecie. Zostały tam użyte różne przyimki nach, in ,an . Jeśli mówimy , że jedziemy do jakiegoś kraju czy miasta stosujemy

nach ENGLAND, nach JAPAN , nach BERLIN itp. ( Oczywiście są wyjątki in die Turkei , in die USA. )

in - do, w  np ins Gebirge - w góry../ 

an - tu ..nad np. ans Merr  - nad morze .

( ans bo das Meer to .. an das Meer ,  skrócimy do ans )

4. Napiszcie odpowiedż na pyt . do zeszytu np Wir fahren nach Zakopane. Jedziemy do Zakopanego. 

5 .Wykonajcie ćwiczenia 2 str.54 i 3 str. 55. ( odsyłamy do sprawdzenia na adres email )

6. Obejrzyjcie , dla utrwalenia, filmik o określenich pogody https://www.youtube.com/watch?v=eCgc5wkx7CU.

Viele Grusse !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 22.04

Thema: In Urlaub fahren. Środki lokomocji.

1. Zapisz w zeszycie pytanie z zad 11/ 70 Womit fahrst du ...? ( a ma być z kropkami)

                                                             Czym jedziesz ...?

wypiszcie słówka :  der Schiff, der Zug itd.

2.W tej konstrukcji  używamy przyimka MIT , który sam oznacza - Z.

3.Zauważcie , że jeśli słówko posiada rodzajnik DER lub DAS np. der Zug- pociąg , z przyimkiem mit ( łączy się z celownikiem) i zmienia się w DEM np. mit dem ZUG.

jeśli słówko jest rodzaju DIE -przechodzi w DER np. mit der U-Bahn, 

 Zum Beispiel , np. (Przepisz do zeszytu):Womit fahren wir zum Museum ? Czym jedziemy do muzeum?

Wir fahren mit dem Zug. Jedziemy pociągiem.

4. Wykonaj ćwiczenie 10 str. 57. oraz ćwiczenie utrwalające słownictwo pod linkiem https://learningapps.org/3682463

(Tym razem nie odsyłaj , czekam na zaległe prace .)

Bis Montag !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 27.04

Thema : Opis drogi .Wie komme ich zu... ? Jak dojdę do ... ?

1. Zapiszcie pytania ( poniżej ) i zwroty z podręcznika używane przy opisie drogi , zad 12 c str. 71. 

2. Zauważcie, że pytanie może wyglądać , w zależności od rodzaju rzeczownika , 

  Wie komme ich  zum Park? der Park - rodzaj męski   , zu - do wymaga celownika ,der przechodzi w dem,  zu dem = zum

 Wie komme ich zur Apotheke ? die Apotheke - apteka , tu die przechodzi w der , zu der = zur,

   Wie komme ich zum Kino?  das Kino- rodzaj nijaki , das przechodzi w dem , zu dem = zum,

3. Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=CfQC9SBEoYM

4. Zapamiętajcie poznane zwroty, umiejętość pytania o drogę i odpowiadania na to pytanie jest czesto  przydatna w życiu. 

5. Utrwalcie słownictwo https://learningapps.org/1462301

Bis Mittwoch!!! Cały czas czekam na zaległe prace .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------