Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

mgr Marzena Bendelewska

KLASA 2

 

Klasa II                                     

 

Początek,           począteczek,                   początunio;

smiley smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley    heartheartheartheartheartheartheartheartheart    yesyesyesyesyesyesyesyesyes  x 3     kiss

(Kto rozszyfuje to buźkowo, serduszkowo, superowskie przesłanie?)-Proszę o kontakt. Pozdrawiam cieplutko!!!

Drodzy Uczniowie, pracujcie proszę wytrwale, dokładnie, we własnym tempie. Pozdrawiam gorąco,Was oraz Rodziców. Bądźmy w kontakcie. Życzę zapału do pracy oraz zdrowia i spokoju- Marzena Bendelewska

Proszę pisać datę w zeszytach.

Kochani Uczniowie i Rodzice!

Od 04.05.20r., będę zamieszczała materiały od tzw."góry", przyśpieszy to szukanie.heartheartheartkissyes04.-5.20r.-poniedziałek

 

Edukacja polonistyczna

 

Zapoznaj się z tekstem" Zboża na polu". Naucz się czytać.Napisz całą linijkę wyrazu pszenica.

 

Cel: przeczytasz ze zrozumieniem i wykonasz notatkę w zeszycie,

- zapamiętasz pisownię wyrazu"pszenica",

 

Wypisz nazwy zbóż i  co z nich otrzymujemy,np.:

pszenica-chleb,bułki, ciasta,makaron;  itd.

 

Matematyka

 

Mnożę i dzielę w zakresie 50.

 

Ćw.2,s.45P.-Przepisz do zeszytu.

 

Zeszyt ćwiczeń 1,2.3.s. 54.

 

Informatyka

 

Poszukaj w internecie informacje na temat Konstytucji 3 maja 1791r.Napisz 3-4 zdania w zeszycie na ten temat.( do polskiego).

 

05.05.20r.-wtorek

 

Edukacja polonistyczna

 

Zapoznajcie się z tekstem" Od ziarenka do bochenka" tak dokładnie, żebyście  umieli opowiedzić .Pamiętajcie o pytaniach pod tekstem!

Poznacie wyrażenie " skansen", zdrobnienia wyrazów, rodzaje pieczywa.

 

Cel:

poznasz wyrażenia: " skansen", pieczywo",

będziesz zmiękczał wyrazy, poznasz drogę powstawania chleba;

 

Podręcznik, s.20.

Wyszukaj w internecie albo w encyklopedii wyjaśnienie skansen i króciutkonapisz co to jest.

 

Zeszyt ćwiczeń:ćw.1,s.19/20, ćw.3,4,s.21.

 

Matematyka

 

Mnożę i dzielę w zakresie 50.

cel: znam tabliczkę mnożenia i dzielenia do 50.

Podręcznik , zad.1.2,s.46.

Zeszyt ćwiczeń:

ćw. 1.s.55wykonaj je tylko w zeszycie w/g wzoru:

42:6=7  bo  7.6=42 wszystkie przykłady po kolei.

Przyroda

Utrwalę wiedzę i umiejętności dotyczące zbóż.

obejrzyj filmik. Wypisz nazwy zbóż i postaraj się narysować( małe), albo wklej jeśli masz możliwość.

Wykonaj ćw. 4.5,s.18-Zeszyt Ćw.

https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM

https://www.eduelo.pl/prezentacja/785/

 

 

 

06.05.20r.-środa

Edukacja polonistyczna i społeczna

W dalszym ciągu pracujemy z tekstem" Od ziarenka do bochenka". Opowiemy treść. Wyszukamy fragmenty. Ułożymy zdania.

Przeczytamy ćw.5,s.21. Ułożymy zdania.

Cel : umiesz pracować z tekstem,

poszerzasz pole widzenia, piszesz wyrazy z "rz" po " ch,w,j.

Podręcznik, s 20-21.

Zeszy ćwiczeń, s 20.21.

Praca domowa: ćw.6,s.22.

  Edukacja matematyczna

Dzielimy i mnożymy w zakr.50. Rozwiązujemy zadania tekstowe.

 

Podręcznik, s.54,zad.2. jako wzór- Wykonaj obliczenia w/g wzoru: ramka zielona, 5x9=;   4x6=

 

Zeszyt ćwiczeń- zad.3,s.55. w zeszycie.

Technika

Wykonaj zwierzątko z plasteliny lub upiecz chlebek z mamusią.

07.05.20.-Czwartek

Edukacja polonistyczna

Na wiejskim podwórku

Swobodne wypowiedzi o przeczytanej  lekturze pt."Czarna owieczka", Jana Grabowskiego.

Tworzenie metryczki książki.Mówimy o zwierzętach żyjących w wiejskiej zagrodzie- osobnikach dorosłych i ich potomstwie. Produkty pochodzenia zwierzęcego i roslinnego.

Wyrazy dżwiękonaśladowcze,'rz' po "ch".

Cel;wypowiesz się na temat  samodzielnie przeczytanej lektury, poznasz

zwierzęta hodowane na wsi, wykonasz wiczenia ortograficzne;

Zeszyt źwiczeń, s.23-25, lektura.

Edukacja matematyczna

Doskonalimy umiejętności rachunkowe w zakr.50. Sprawdzenie dzielenia za pomocą mnożenia. Rozwiązujemy zadania tekstowe.

Podręcznik, zad.1,s.47.

Zeszyt ćwiczeń, ćw.1,2,s.57.

 

08.05.20r.-piatek

Edukacja polonistyczna

Swobodne wypowiedzi nt.bohaterów lektury pt."Czarna owieczka", Jana Grabowskiego.Cechy charakterystyczne bohaterów.

Ćwiczymy opisywanie postaci i wyszukujemy zdania w tekście.Zdania złożone. Imiona piszemy wielką literą.Pisownia "rz" po "J".

Ćwiczenia s.26-27.

Edukacja matematyczna

Utrwalamy mnożenie i dzielenie liczb w zakr.50.Zegar.

Podr. , zad.1,s.48,

Ćwiczenia:ćw.4,5,s.57.

 Miłego odpoczynku!

28.05.20r.-czwartek

 11.05.20r.-poniedziałek

Edukacja polonistyczna

W dalszym ciągu omawiamy lekturę pt."Czarna owieczka", Jana Grabowskiego, czytamy fragmenty książeczki. Cechy owieczki Metki, świadczące o jej psim zachowaniu. Wyrazy z "rz".

 Gromadzimy słownictwo związane z wyglądem Misia i Metki ( umiemy znależć w lekturze).

Poznamy słowo " tolerancja",

przypomnienie myśli przewodniej naszej lektury: "Trzeba kochać każdego takim, jakim jest"- zapisanie w zeszycie.

Cel: umiem pracować z lekturą, wyszukuję i czytam potrzebne fragmenty,

Zeszyt ćw.s.26-27.

 

Edukacja matematyczna

Utrwalamy mnożenie i dzielenie,dodawanie, odejmowanie liczb.Pieniądze.

Zeszyt ćwiczeń, zad.1,s.58 koniecznie napisz kolorem w zeszycie pod datą.

Zad.4,s.58.

Podręcznik s.49, zad.1, 4, pisemnie-  proszę przesłać!

zad.2,3,5.s.49 P -ustnie.

W tym tygodniu będzie sprawdzian z polskiego i z matematyki-

oraz tabliczka ,z każdym osobiście przez telefon, umówimy się.

Informatyka

Napisz proszę samodzielnie w edytorze tekstu na temat : Opowiedz wybrany fragment lektury pt." Czarna owieczka".

Jeżeli nie na komputerze, w zeszycie. Proszę mi przesłać. Dziękuję.

 

12.05.20r.-wtorek

Edukacja polonistyczna

 

 Podsumowanie lektury pt."Czarna owieczka", Jana Grabowskiego. Piszemy zdania o lekturze, umiemy je pięknie przeczytać. Wyrazy z "rz" po spółgłoskach. Rymowanki.

 Cel: umiem pisać zdania dotyczące treści lektury,

piszemy wyrazy z "rz"

Napisz swoje zdania w zeszycie,albo pięknie przepisz  tekst  otrzymany ode mnie( wyślę na maila).

Naucz się go pięknie czytać.

Wymyśl własną rymowankę, lub dokończ moją:

Była sobie Metka ....,

co niczego się nie.......'

Z pieskiem zgodnie się ........'

bardzo go........

Przepisz do zeszytu, jak chcesz.

"rz"

Ćw.4,s.29, Ćwiczenia- ustnie.

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań. Zastosowanie sposobu: 62+20=60+2+20=80+2=82

 

Podr. , zad.1,s.50, bez kropki.!!!

Zad.2,s.50P- do zeszytu proszę i przyślijcie to zadanie.

Przyroda

 

Napisz w zeszycie do przyrody,w jakim regionie Polski żyje najwięcej owiec? Narysuj lub wklej owcę, barana i jagnię.( podpisz)

- jak nazywają się ,łąki w górach, gdzie baca z juhasem prowadzą owce na wypas, w towarzystwie psa pasterskiego?-napisz zdanie w zeszycie.

Utrwal proszę, jakie produkty zawdzięczamy zwierzętom?- obejrzyj filmik

https://www.eduelo.pl/prezentacja/792/

Wykonaj wklejane ćw.7,8,s.25.

 

13.05.20r.-środa

Edukacja polonistyczna i społeczna

Czytamy z piękną dykcją wiersz pt."Trzy po trzy"s.22 P. Przepisujemy 2 zwrotkę do zeszytu, stosujemy kolory. Sylaby, głoski i litery.

utrwalenie pisowni "rz" po spółgłoskach:

p,t,w,

g,k,j,

b,ch,d;

Cel; umie stosować "rz" po spółgłoskach,

zna sylaby, głoski i litery;

Wykonaj Potyczki ortograficznes.28-29,Zeszyt Ćwiczeń.

Obejrzyj ze zrozumieniem filmik: https://www.eduelo.pl/prezentacja/792/

Narysuj tabelę i wpisz wszystkie imiona z ćw.4,s.29. oraz własne imię i wyraz jaki chcesz.

wyraz liczba liter liczba głosek liczba sylab
Andrzej      
Przemek      
Grześ      
Krzyś      
       
       

 

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań. Zastosowanie sposobu liczenia: 72-50=70+2-50=  ,s.50 P.

Wykonaj pisemnie Zad.2,50 P.-ale zamień dodać na odjąć,np.45-30=; 38-20= ;

Zad.3,s.50.P.( bez przepisywania trści. Musi  być rozwiązanie i odpowiedź.

Technika

Masz tydzień na własnoręcczne wykonanie albumu o lekturze "Czarna owieczka". Trzeba wybrać fragmenty treści, które najbardziej Ci się podobają, zilustrować i podpisać zdaniem, co przedstawia dana scenka. Liczę na staranność- jak zawsze zresztą.

14.05.20r.-czwartek

Edukacja polonistyczna

Czytamy z piękną dykcją wiersz pt."Majówka"s.23 P. Wypisujemy z niego 5 rzeczowników. Piszemy rzeczowniki z końcówką- ówka, utrwalamy wiadomości o rzeczowniku.

Cel: zna rzeczowniki, pisze je poprawnie z końcówką-ówka, przypomnisz wyrażenie: kondycja fizyczna;

Przepisz ramkę Zeszyt Ćwiczeń, ćw.3, s.30, wypisz wyrazy z tego ćw.

ćw.1,2,4,5, s.30-31.

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.

 

Cel; zna tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100,

Zeszyt Ćwiczeń: ćw.5,4,3,s.60.

Narysuj grafy liczbowe do działań:

 7x8=56

4x9

5x9

9x8

7x9

Napisz do mnożenia przykład na dzielenie.

15.05.20r.-piątek

Edukacja polonistyczna

Sprawdzamy swoją wiedzę i umiejętności. Wykonujemy sprawdzian. Doskonalimy czytanie - utrwalamy wiesz"Majówka".

Cel- codziennie utrwalam czytanie;

samodzielnie czytam polecenia.

 

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań. Sprawdzam - utrwalam swoje  umiejętności i wiedzę.

 

Proszę  pamiętać o samodzielnym wykonaniu sprawdzianu i wysłaniu do mnie.

Proszę o nauczenie się tabliczki mnożenia i dzielenia!!!

Życzę odpoczynku w czasie weekendu.18.05.20 poniedziałek

 

Edukacja polonistyczna

Dyktando rz,.Części mowy. Czytamy wiersz "Majówka".Utrwalenie.Końcówki -ówka.

Utrwalimy wiedzę o częściach mowy. Wyszukamy ich  samodzienie w tekście.

Obejrzyj ze zrozumieniem filmik edukacyjny : https://www.eduelo.pl/prezentacja/791/.

Dyktando z "rz". 100 rocznica urodzin papierza Jana Pawła II- piszemy zdania.

Z.cw.s30-31.

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań. Doskonalenie mnożenia i dzielenia w zakresie 100.

Zadanie.

Mama kupiła 4 książki po 6zł . Ile zapłaciła?

Rozwiązanie przedstaw na grafie, napisz odpowiedź.

Zadanie.

Marek wybrał pewną liczbę. Pomnożył ją przez 4 i otrzymał 24.

Zadanie.

Julka wybrała pewną liczbę, pomnożyła ją przez 10 i otrzymała 50.

Wykonaj w zeszycie " słupki" na mnożenie i dzielenie  na " 6" . Naucz się na pamięć.

Informatyka

Pracuj na stronie, wybierz mnożenie i dzielenie w zakresie 100, klasa 2.https://www.matzoo.pl/klasa2/11

 

Bardzo proszę o przysłanie mi tabelki z 13.05.20r.-sylaby, głoski ,litery oraz z przyrody o owieczkach, z 12.05.  Dziękuję

 

19.05.20r.-wtorek

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza

Czytamy ze zrozumieniem informacje  o roślinach i zwierzętach majowej łąki.s.24-25. Zadawanie pytań do tekstu,pisownia z ó wymiennym. Rozpoznajemy rzeczowniki. Wyraz ósmy,ósemka.

Cel: zna rośliny i zwierzęta łąki, zna części mowy,

wie jak pisać wyrazy z ó-wymiennym.

Zeszyt ćwiczeń s.32-33.

Edukacja matematyczna

Doskonalenie mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Zadanie, tabelki, grafy liczbowe. Dzielimy przez 1 i 10.

Wykonaj mnożenie i dzielenie na 7- słupki.

Narysuj tabelkę funkcyjną : pomnóż i podziel przez 7.

7 8 6 5 4 9 3 2
               

 

Wykonaj na grafach liczbowych działania ze sprawdzeniem:

7x8 ; 5x9 ; 6x7 ;  4x9 ; 8x7 ; 3x8 ;

Dzielimy przez 1 i 10:

2:1=        ;       3:1=         ;     4:1=     ;   5:1=        ;   6:1=   ;    7:1=      ;   8:1=  ;  9:1=    ;  10:1=

20:10=     ;      30:10=       ;    40:10=    ;  50:10=    ;    60:10=     ;70:10=     ;80;10=  ; 90:10=    ; 100:10=   :

Przyroda

Rośliny i zwierzęta na majowej łące.

Zapoznaj się z filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4

Proponuję quiz edukacyjny:

https://www.eduelo.pl/quiz/201/czesc/1/

Uzupełniamy tabelkę, patrz podecznik s 24-25.

 

Rośliny łąki Zwierzęta łąki
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

20.05.20r.- środa

Edukacja polonistyczna i społeczna

Czytamy ze zrozumieniem wiersz pt."Żuk" P,s.26-27..Pisanie zdań z pamięci. Humor-humorystyczny.Nazwy roślin, zwierząt.

Wyrazy z dyktanda.

Cel: napiszesz z pamięci zdania,  poznasz wyrażenie humorystyczny.

Zeszyt ćwiczeń s.24-37-wybrane.

Matematyka

Doskonalimy technikę rachunkową w zakresie 100.P.s.51. Zeszyt ćwiczeń s.62-63.

Utrwal w wolnej chwili wiadomości o liniach:https://klasa2f.jimdofree.com/gry/linie-proste-%C5%82amane-krzywe/

Uczymy sie na pamięć wiersz "Żuk"- za tydzień recytacja.

Technika

Wytnij biedronkę lub żuka z kolorowego papieru- wykorzystaj własną inwencję.

21.05.20r.- czwartek

Edukacja polonistyczna

Czytamy ze zrozumieniem piękne opowiadanie pt."Malowany ul". Rodzina wyrazu "pszczoła". Wklejamy ilustracje będące przebiegiem wydarzeń. Nauka opowiadania treści.

Cel:opowiesz treść, utrwalisz wyraz "pszczoła"

Cichutko słychać, ale może Wykorzystacie : https://www.youtube.com/watch?v=vO2l18jbIi0

P.s.28-29.

Zeszyt ćwiczeń s. 39-41.- do wyboru przez Uczniów

Matematyka

Doskonalimy  sumy i różnice- porównywanie różnicowe.

Cel;  wiem jak porównać liczby,

znam jedności i dziesiątki;

Zeszyt ćwiczeń s.64.

Zadania z wykorzystaniem miarki metrówki wykonamy wspólnie w innym terminie.

Proszę o przysłanie dyktanda bez poprawek uczniowskich. Pozdrawiam.

22.05.20.piątek

Edukacja polonistyczna

Wysłuchaj pieknego opowiadaniapt."Aga i motyle" s.30-31,następnie przeczytaj i naucz się je opowiadać w/g planu wydarzeń(s.44 zć) https://www.youtube.com/watch?v=7CNH0q25Vak      

Zwierzęta w ogrodzie.

Cel:rozumiesz pojęcia "fantazja,wyobraźnia",umiesz opowiedziec tekst według planu wydarzeń,wiesz, jaki wpływ mają zwierzetana rośliny w ogrodzie. https://www.eduelo.pl/quiz/489/czesc/1/

Zć s.44-45.

https://vimeo.com/288544240

Matematyka

Doskonalimy  sumy i różnice-różne sposoby dodawania.

Cel: potrafisz liczyć, najlepiej w pamięci;

Wykonaj działania w zeszycie w/g pomysłu Basi,Krzysia i LenyP,s.51.

zad.2,s.51,te cztery rameczki wykonaj według pomysłu w/w dzieci.W sumie masz do wykonania 12 przykładów. moje serce się uraduje, gdy znowu zobaczę  dobrze obliczone,piękne, równo napisane przykłady.

Życzę miłego weekendu, dużo zdrówka, dla Was  kochani Uczniowie i Waszych Rodziców.25.05.20r.-poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Czytamy ze zrozumieniem, z odpowiednią intonacją, piękny wiersz pt."Najczerwieńszy kubek" s.33. Życzenia dla mamy. Ćwiczeni pisowni z " u,ó,ż, rz".

Zapoznaj się - życzenia https://www.eduelo.pl/quiz/603/czesc/1/

Celczytasz wiersz z odpowiednią intonacją, umiesz ułożyć i zapisać życzenia,

utrwalisz pisownię trudnych wyrazów;

Ćwiczenia s.46-47.

Matematyka

Doskonalimy  sumy i różnice w zakresie 100. Przypominamy zasady mierzenia miarką centymetrową.

Obliczenia długości i pieniężne.

 

Cel: umiesz mierzyć i liczyć pieniądze, dodajesz i odejmujesz liczby dwucyfrowe.

P.s.53., Ćwiczenia s.64.

Zapoznaj się proszę https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

Informatyka

1.Poćwicz proszę mnożenie i dzielenie na stronie, którą znasz- matzoo. Samodzielnie odszukaj.

2. Wyszukaj informacje o zawodach: architekt, programista, doradca, ekspedient - ka, płatnerz, kuśnierz.

księgowa. Jeśli masz możliwość, wydrukuj proszę.

Dowiedz się jakie zawody mają Twoi Rodzice, Dziadkowie.

https://www.youtube.com/watch?v=Sayz9TeAx00

Przygotujcie proszę laurki dla Mamy, napiszcie "Za co kocham swoją Mamę", może Umieścisz portret mamy na laurce?

Bądźcie mili dla Mamusi już od dziś, ponieważ wkrótce Jej święto. Dzień Matki dla mnie jest 365 dni w roku, a nawet 366 co 4 lata.

26.05.20r.-wtorek    Dzień Matki

Edukacja polonistyczna

Czytamy ze zrozumieniem, z odpowiednią intonacją, piękny wiersz pt."Magister uśmiechów" s.35,36. Piszemy ( powtarzamy) wyrazy z -arz. 'Rz" wymienne na "r"- w nazwach zawodów.

Cele: umiesz wyszukać w wierszu potrzebne informacje i czytasz koniecznie w skupieniu i ze zrozumieniem!!!

poznasz co wykonują ludzie pracujący w "trudnych" zawodach,

bezbłędnie zapiszesz nazwy zawodów z zakończeniami-arz,o nazwy czynności,

wiesz,co to nazwy czynności,

świetnie dodajesz i odejmujesz liczby dwucyfrowe,

Ćwiczenia s.48-49- według możliwości indywidualnych ucznia.

Matematyka

Doskonalimyumiejętność mierzenia i logicznego myślenia.

Cel: rozumiesz co to metr, centymetr, wskażesz w przybliżeniu,

umiesz zapisać te jednostki miary, umiesz mierzyć w terenie( podwórko)

świetnie dodajesz i odejmujesz liczby dwucyfrowe;

P.s 54-55.

Zeszyt ćwiczeń, s.65.

Potrzebna miara stolarska, krawiecka, kartki.

Przyroda

Poznajemy pracę w wybranych zawodach: płatnerz, kuśnierz architekt, programista,ekspedient,księgowy, dziennikarz oraz zawody uprawiane przez naszych rodziców.

1.Zanikanie niektórych zawodów ze względu na rozwój techniki.

2.Sporządzamy notatkę w zeszycie do przyrody.

27.05.20r.-środa

Edukacja polonistycznai społeczna

Czytamy ze zrozumieniem, z odpowiednią intonacją, wesoły wiersz pt." Na wyspach Bergamutach" s.37.Piszemy wyrazy z ó"

niewymiennym. Kolejność alfabetyczna. Gdzie żyją egzotyczne zwierzęta?

Zapoznaj się ,proszę

Cel: utrwalisz pisownię wyrazów z ó niewymiennym, poznasz wiersz j/w,

napiszesz zdania.

Zeszyt ćwiczeń s.50-51, bez "kropki"ćw.2,s.50 oraz bez  4/51.

Ułożymy w/g alfabetu wyrazy z ćw.3/51 w zeszycie.

Matematyka

Mierzymy różnymi miarkami-centymetry i metry- szacowanie pomiarów, obliczanie długości.

P.s.55,

Zapisz w zeszycie pomiary dokonane  miarką, (np. krawiecką, stolarską) w swoim domu, a nawet na podwórku.

Zapisz w zeszycie:

3m+20cm=3m 20cm

3m+30cm=3m 30cm

5m+50cm=5m 50cm

Technika

Wytnij proszę  kwiatka z kolorowego papieru w/g własnego pomysłu. Chętnie zobaczę te kwiaty.

Miłego dnia. Przypominam, jutro na pamięć wiersz pt. Żuk"smiley

 

28.05.20r.-czwartek

Edukacja polonistyczna

Sprawdzamy siebie- samodzielne wykonanie zeszyt ćwiczeń s.52-53. Proszę przysłać.

Cel: umiem samodzielnie pracować i rozumiem polecenia, pracuję w dobrym czasie w skupieniu;

Matematyka

Wykonamy zadania sprawdzam siebie( s.66)- proszę przysłać.

 

29.05.20r.-piątek

Przeczytamy "Poznajmy się"s.38-39. Naucz się czytać.

Napiszemy w zeszycie z podręcznika w/g wzoru:

Szwecja-Sztokholm

Holandia-Rotterdam

Portugalia-Lizbona

Polska-Poznań

Ukraina-Żytomierz

Chorwacja- Zagrzeb

Nazwy państw i miast piszemy wielką literą.

Narysuj w zeszycie nieduże flagi tych państw.

https://www.youtube.com/watch?v=JesyTkcP3AQ

Życzę miłego weekendu smiley. W poniedziałek jest najwspanialsze święto- Dzień Dziecka!!!

 

Bardzo proszę o przesłanie do mnie Sprawdzam siebie - polski i matematyka.

01.06.20r.- Poniedziałek

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Zapraszam do posłuchania piosenki  : https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4   , tańczcie do jej meloodii.

 

Już dziś składam Wam Kochane Dzieci najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka, przede wszystkim zdrowia, radości,  uśmiechu i spełnienia marzeń. Wasza Pani Marzena02.06.20r.- wtorek

Edukacja polonistyczna

Czytamy ze zrozumieniem, z odpowiednią intonacją, tekst pt." Każdy jest wazny" s.41.Nasze mocne strony.

Poczucie własnej wartości. Piszemy wyrazy z ó niewymiennym, kolejność alfabetyczna. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym, pisownia "nie" z przymiotnikiem.

Cel;zna kolejność alfabetyczną, pisze wyrazy z ó niewymiennym, "nie" z przymiotnikiem.

czyta ze zrozumieniem, zna swoje mocne strony oraz poczucie własnej wartości;

P.s.41,42.

Zć.s 65-57.

Zapis w zeszycie o poczuciu własnej wartości,

oraz ramkę z ó niewymiennym oraz wyrazy s.42.P. Proszę przesłać.

 

Matematyka

Doskonalimy umiejętności   rachunkowe-obliczenia w zakr.100.

 

Cel: rozwiążesz zadania wymagające umiejętności praktycznych.

P,s. 56,57.

Zad.5,s.56.

Będziemy wykonywali zad.w zeszycie.( s.57)-Kto wykona proszę przesłać.

https://www.youtube.com/watch?v=cJBQR9AcFBY

Przyroda

Wyszukiwanie na mapie państw sąsiadujących z Polską, wypisanie tych państw  ze stolicami w zeszycie do przyrody. Proszę przesłać. Wklejcie lub odrysujcie mapę Polski w zeszycie i obok państwa sąsiednie.

03.06.20r.-środa

dukacja polonistycznai społeczna

Czytamy ze zrozumieniem, z odpowiednią intonacją, tekst pt." Zeszyt z wydatkami" s.43-45. Piszemy opowiadanie w oparciu o historyjkę obrazkową s.46,P, oraz zgromzdzone słownictwo-s.47,P.

-Planowanie wydatków-dlaczego?

Cel:uzupełnisz opowiadanie np. historyjki obrazkowej, umiesz znależć fragment tekstu," kto, co chciał kupić",

znasz budowę opowiadania;

P.,s.43-47.

Z ćw.s.58-59.

Utrwalenie wyrazów z ó niewymiennym- czytanie, pisanie, uzupełniamy słowniczek ortograficzny(własny)

Matematyka

Poznajemy liczby i liczymy w zakresie 1000. Zapis liczb słowami.P.s.58.

Cel: zna liczby do 1000 i bezbłędnie zapisuje je słowem.

Z.ćw.68.

Przepiszemydo zeszytu ramkę s.58, Proszę przesłać.

obliczymy:

100+100=

200+100=

300+100=

400+100=

500+100=

600+100=

700+100=

800+100=

900+100=

1000-100=

Proszę to z zeszytu przesłać do mnie- bardzo mi zależy.

Technika

Wykonaj prostą torbę na zakupy, lub do prezentu -  może być z gazety. Zagniatanie, klejenie.

 

04.06.20r.- czwartek

Edukacja polonistyczna

Czytamy ze zrozumieniem, z odpowiednią intonacją, tekst pt." Fileciki do kontroli" s.48,P.

Pisanie zadań zgodnie z kolejnością wydarzeń w czytance.Przekształcamy zdanie oznajmujące w pytające i rozkazujące.Utrwalamy pisownię z" ó" niewymiennym.Laryngolog.

Zapoznaj się koniecznie : https://www.youtube.com/watch?v=LD-yf-w2G3U

Cel: wiesz, na czym polega praca laryngologa,( wiesz jak dbać o słuch),

znasz rodzaje zdań( oznajmujące, pytające wykrzyknikowe, rozkazujące),

odczytasz dane z diagramu słupkowego(P.s.59,zad.6.),

poćwiczysz dodawanie i odejmowanie (sumy i róznice) w zakresie 1000;

Napisz w zeszycie czym zajmuje się laryngolog.

Zeszyt ćwiczeń, polski -s.60-61.

Matematyka

Liczymy w zakresie 1000. P.s.59-60.

Zeszyt ćwiczeń, s.69.matematyka,bez kropki zad.3.

Wykonaj w zeszycie zad.5,s.60 P.

Zapoznaj się: https://www.youtube.com/watch?v=27nOGOMrY7U

 

05.06.20r.-piątek

Edukacja polonistyczna

Czytamy wiersz pt."Ruszam mózgiem nie na próżno", s.48.Utrwalamy wyrazy z "Ó" niewymiennym.Nauczymy się na pamięć jedną zwrotkę wiersza( na poniedziałek).

 

Koniecznie zapoznaj się : https://www.youtube.com/watch?v=mruHgKjZR1k

Cel: utrwalisz pisownię z ó niewymiennym,

nauczysz się 1 zwrotkę na pamięć,

świetnie policzysz w zakr.1000;

Zeszyt ćwiczeń, s. 62-63

Zapoznaj się :

 

Matematyka

 Liczymy w zakresie 1000.

 Kochani, sami wymyślimy działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.( Ile kto chce i może) i napiszemy je, jak zawsze pięknie ! w zeszycie- to będzie miód na moje serce !!!

Drodzy Uczniowie, w związku z "sąsiadami Polski" polecam filmik : https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w

 

Proponuję jeszcze ;

Udanego wypoczynku Kochani, do poniedziałku, pozdrawiam!!! winkheartyes

 08.06.20r.-poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Królowa naszych rzek.

Czytamy ze zrozumieniem, z odpowiednią intonacją, tekst pt."O Wiśle" ,P.s.50-53.

Piszemy zdania pytające i rozkazujące.Układanie i zapisanie zdań. Zeszyt Ćw.s.64.

Utrwal pisownię: https://www.dyktanda.net/dyktando-44.php

Matematyka

  Poznajemy 1 kilometr.Liczymy w zakresie 1000.P,s.61. Zeszyt Ćwiczeń s.70.

Zapis w zeszycie, zad.1,s.70,Zćw.

http://pistacja.tv/film/mat00057-jednostki-dlugosci-wprowadzenie?playlist=139

Ponadto:

Zapoznaj się i utrwal, proszę :https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100/

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100-puzzle/

 

Informatyka

a) zapoznaj się :https://www.youtube.com/watch?v=xj7r86y2xis

Praca na kilku poziomach. Wybierzcie co możecie i chcecie zrobić.

Praca w  edytorze tekstu- wyrazy z ó niewymiennym. ( Kto wykona proszę przesłać).

Dla chętnych proponuję stworzenie programu w Scratch, w którym duszek opowiada historię i zmieniają się tła.

 

09.06.20r.- wtorek

Edukacja polonistyczna

Z wizytą pod Wawelem.

Czytamy ze zrozumieniem, z odpowiednią intonacją,wiersz pt." Czy to  Kraków?"P, s.54-55.

Zabytki Krakowa.Opisujemy herb Krakowa, stroju krakowskiego. Z Ćw.s.65-67.

zapoznaj sie proszę :https://www.youtube.com/watch?v=QHX_EtXXSpM

Cel: poznasz zabytki Krakowa,

herb Krakowa, strój krakowski,nauczysz się pisać wyraz "herb".

wskażesz liczbę jedności, dziesiątek,setek w podanych liczbach;

Zapis w zeszycie do polskiego :

Każde miasto ma swój herb.

W herbie Iławy jest przedstawiona...

Matematyka

  Liczby trzycyfrowe- utrwalamy dziesiątkowy układ pozycyjny.P,s.61.

Zeszyt Ćwiczeń s.71.

Zapoznaj się koniecznie :https://www.youtube.com/watch?v=uY40uUWYnG0

Zapis w zeszycie

             
             
             
             
             
             

 

liczba setki dziesiątki jedności
124 1 2 4
236      
317      
457      
538    

 

627    

 

 

Przyroda

Od źródeł do ujścia Wisły.Źródło i ujście rzeki.

P.s.53.

Zapis w zeszycie:

Źródło...

Ujście...

 

10.06.20r.-  środa

Edukacja społeczna

Znaczenie wody. Obejrzyj filmik o wodzie :

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

Jak powstała Warszawa? Czytamy ze zrozumieniem legendę "Wars i Sawa". P.s.56-57.Kolejność wydarzeń, zabytki stolicy.

Zeszyt Ćwiczeń,s.68-69.

Obejrzyj proszę :https://www.youtube.com/watch?v=HBQpff30rbA

zapoznaj się proszę https://www.youtube.com/watch?v=yTN74uNHN28

Zapoznaj się

Cel: przeczytasz legendę, znasz kolejność wydarzeń,(opiszesz herb Warszawy, Z ćw.s 69),

znasz najważniejsze zabytki stolicy,dodajesz i odejmujesz w zakr.1000, zapoznasz się z ciekawostkami o stolicy i zapamiętasz je, wyszukaszz w legendzie zdania pasujące do ilustracji i je przepiszesz;

Zapis w zeszycie:

Warszawa jest stolicą Polski.Znajdują się tam siedziby najwyższych władz państwowych: prezydenta RP, parlamentu,rządu.

Zabytki stolicy:                   ( proszę obejrzeć zabytki stolicy w internecie lub w encyklopedii, albumie)

Zamek Królewski, Stare Miasto, Łazienki, itd.

Matematyka

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. Rozwiązujemy zadania : obliczenia pieniężne, wagowe, mierzenie. P.s.63, Zeszyt Ćwiczeń, s.72.( Dla chętnych s.73-wykonaj, ile umiesz samodzielnie.)

W zeszycie wykonamy działania ,zad.1 oraz  zad.3, s.72- Ćwiczenia.

Technika

Wytnij z papieru Syrenkę. Ozdób proszę według własnego pomysłu.

Kochani, 11.06.20r. -Boże Ciało, 12.06.20r.- dni wolne. Pozdrawiamsmiley15.06.20r.-poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Toruń-miasto Kopernika

Czytamy wiersz pt."Gwiazdy nad Toruniem"s.58-59P.Zabytki Torunia. Uzupełniamy zdania o polskim astronomie. Pisownia nazw planet wielką literą.

 


Wyszukamy zdanie w wierszu- "Co odkrył Mikołaj Kopernik"?

 

Zapoznaj się, proszę :https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4

Posłuchaj i zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=l8ThukPoqYI

 

Cel; poznasz Toruń,  wyraz "astronom", "astrolabium", Układ Słoneczny;

Z Ćw.s.70-71.

Matematyka

 Odczytujemy dane z diagramu słupkowego. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.P.s.64.Godziny na zegarze.

Cel: nauczysz się odczywać dane z diagramu słupkowego i wykonasz obliczenia, odczytasz godziny na zegarze;

Zeszyt ćwiczeń zad.1 i 3, s.74.

Zadanie 1 wykonamy w zeszycie- wypiszemy działania z wynikiem=45.

Informatyka

Wyszukaj proszę w internecie Układ Słoneczny i wypisz wielką literą nazwy planet,lub wydrukuj i wklej do zeszytu do przyrody. Możesz także samodzielnie napisać w edytorze pisma nazwy planet.

Naucz się nazw planet.


19.06.20r. piątek

Edukacja polonistyczna

Temat: W Polskę: obejrzyj proszę: https://www.youtube.com/watch?v=uxQEKmVwtJI.

Czytamy informacje o atrakcjach turystycznych w Polsce.   P.s.62,63. Kierunki na mapie.Zeszyt ćwiczeń s.74,75.

Cel: pisownia nazw miejscowości, imion wielkąZeszyt ćwiczeń literą,

utrwalenie kierunków na mapie,

umiesz dodawać i odejmować w zakr.100;

Matematyka

Powtórzenie. dodawanie i odejmowanie w zakr.100.P.s.65-  zad.5. pisemnie- napiszemy działania w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń s.76.

Niedługo Dzień Ojca. Naucz się piosenki dla Taty. Może zatańczysz z Nim  w rytmie cza,cza?:

 

Zapozaj się proszę:

 

Do zobaczenia w poniedziałek. PozdrawiamsmileyPoniedziałek- 22.06.20r.

Edukacja polonistyczna

Przeczytaj tekst "Dzień taty",s.64-65. Odpowiedz na pytania.Zeszyt ćwiczeń s.78. zapoznaj się z poleceniami.

Matematyka

Powtórzenie: Pieniądze, zegar, sumy, róznice. Matzoo.

Informatyka


 Powtórzenie wiadomości- praca z płytką.

 

Wtorek 23.06.20r.

Edukacja polonistyczna

Przeczytaj tekst "W drogę",s.66-67. Odpowiedz na pytania.Zeszyt ćwiczeń s79.

Nie musisz robić kropki z gwiazdką( mówiłam na lekcji)

Napisz w zeszycie adres domowy rodziców.

Matematyka

Pomyślę i rozwiążę, P.s.66. Powtórz tabliczkę mnożenia w zakr.100.

Przyroda

Rośliny chronione w Polsce. P.s.68, Zeszyt ćwiczeń, s.80. Poszukaj  też w internecie.

24.06.20r. Środa

 

Edukacja polonistyczna

Dobre rady na wakacje!!!

Przeczytaj tekst "Kilka pożytecznych porad...",s.70-71. Rymowanki.Zeszyt ćwiczeń s.82, 83.

Matematyka

Powtórzenie umiejętności i wiadomości. Pieniądze.

Wytnij pieniądze z zeszytu ćwiczeń i pobaw się w kupowanie.

Zapisuj proszę wydatki w zeszycie.

Technika

Proszę o staranne wycięcie bilonu( kółeczka).

 

25.06.20r. - czwartek

 

Edukacja polonistyczna i społeczna

Dzień odkrywców .P.s.84-85. Bezpieczeństwo w czasie wakacji, porozmawiajcie na ten temat z rodzicami.

Matematyka

Powtórzenie: Pieniądze, zegar, sumy, róznice, ilorazy, iloczyny. Pracuj proszę na grach edukacyjnych.

W piątek,26.06.20r.,klasa II przychodzi do szkoły( na halę sportową) po odbiór świadectw na godzinę 10:30. Mamy tylko pół godziny. Proszę się nie spóźnić.

Każdy uczń musi przynieść  spakowane i podpisane  podręczniki z kl.II, oraz książki z biblioteki, jeżeli nie oddał jeszcze. Wychowawca zaznaczy na liście zwrot. Jeśli uczeń nie odda, nie otrzyma świadectwa.

Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa w tym czasie.Najpierw dezynfekujemy rączki, po lewej stronie przy wejściu będzie płyn do dezynfekcji, zachowujcie bezpieczne odległości. Autobus nie jedzie w tym dniu.

Bardzo proszę o zostawienie ćwiczeń, sprawdzianów i zeszytów z czasu zdalnego nauczania.

Serdecznie dziękuję Uczniom za trud włożony w zdalną naukę oraz Rodzicom za wszelkie wsparcie i pracę z dzieckiem. Zdaliście Państwo ten trudny egzamin na szóstkę.

Zapoznajcie się proszę z filmikami:

 

26.06.20r.

Uroczyste zakończenie trudnego roku szkolnego 2019/2020.

 

 


 

 

Początek,           począteczek,                   początunio;

 

Edukacja polonistyczna

Naucz się czytać ze zrozumieniem tekst "Zdrowo i kolorowo",str.34 i 35.

Wykonaj polecenia pod tekstem 1,2, str.35

Wykonaj polecenia do tego tematu w Ćwiczeniach-Elementarz odkrywców,

Edukacja matematyczna

Podręcznik str.11

Wykonaj w zeszycie dodatkowym w kratkę polecenia:1,2,3,4.

17.03.2020r.

Naucz się czytać i opowiadać tekst" Ważna karta"

Wykonaj polecenia pod tekstem 1,2,str.37.

Napisz własnymi słowami co znaczy dotrzymać obietnicy lub przepisz z ramki: Dotrzymywanie obietnic.

Wykonaj polecenia do tego tematu w Ćwiczeniach-Elementarz odkrywców.

Edukacja matematyczna

 Podręcznik strona 12.Wykonaj w zeszycie  polecenia z tej strony.

 

18.03.2020r.

Edukacja polonistyczna

Przeczytaj ze zrozumieniem i naucz się opowiadać tekst pt. " Olbrzymy i krasnoludki"

 

 

Wykonaj polecenie pod tekstem 1 str.38.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str.13.Wykonaj w zeszycie pisemnie polecenia z tej strony.

19.03.2020r.

Edukacja polonistyczna

Naucz się czytać tekst"Mały, duży, największy"

Wykonaj polecenia pod tekstem 1,2,3 str.39.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str.14,15.Wykonaj w zeszycie pisemnie polecenia z tej strony.

Przyroda

Przeczytaj tekst" Dbamy o zęby"Przepisz 4 zasady higieny jamy ustnej( pomarańczowe kropki).

 

20.03.2020r.

 

Edukacja polonistyczna

Naucz się czytać i opowiadać wiersz pt.' Sowa".Str.40,41.

Przepisz do zeszytu  fragment wiersza-słowa,które mówi sroka oraz dzięcioł.

Z.Ćw.str.51,ćw.2,3,4.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str.16.Wykonaj w zeszycie pisemnie polecenia z tej strony.

Z.Ćw.str.30,ćw.3,4,5.

 

Proszę pisać datę w zeszytach.

 

23.03.2020r.- poniedziałek

Kochani Uczniowie, proszę zawsze samodzielnie czytać ze zrozumieniem wszystkie czytanki, wiersze, polecenia do ćwiczeń, zadania z treścią. Ilość wykonywanych  poleceń dostosujcie do swioch możliwości, jednakże powinny jak zawsze być starannie wykonane. Pozdrawiam, życzę  zdrowia i pracowitości- Wasza Pani Marzenka

Edukacja polonistyczna

Naucz się czytać " O krasnalkowym zębie i o dobrej radzie". Praca stomatologa i ortodonty.

Napisz w zeszycie co robi stomatolog i ortodonta. Skorzystaj z encyklopedii.

Z.Ćw.str.53,ćw.2,3.

Przepisz wyrazy z ó do zeszytu.( ćw.3)

 

Edukacja matematyczna

Podręcznik str.17..Wykonaj w zeszycie pisemnie polecenia 1,2,3 z tej strony.

Z.Ćw.str.29,ćw.4, wykonaj, przepisz do zeszytu, dopisz własne przykłady.

 

24.03.2020r.- wtorek

Przeczytaj ze zrozumieniem i naucz się czytać tekst " Dużo na głowie".

Odpowiedz na pytania pod tekstem.

Zapamiętaj, kiedy piszemy przecinek.

Z.Ćw.str.55,ćw.1,2,przepisz . Potyczki ortograficzne: przepisz do zeszytu ćw.1,str.18.

Napisz nazwy 12 miesięcy.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str.18..Wykonaj w zeszycie pisemnie polecenia 1,2,5 z tej strony.Treść zadania 5 przepisz.

Z.Ćw.str.30,ćw.3,4,5.

Czy umiesz doskonale, na wyrywki tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 30?.

Środa 25.03.2020r.

Edukacja polonistyczna

Wypisz z czytanki pt. "Dużo na głowie" 3 rzeczowniki, 3 czasowniki,3 przymiotniki i ułóz  ustnie z tymi wyrazami zdania. Chętne dziecko może je napisać( ile chce).

Utrwal pisownię czasowników z końcówką- uje :

ćw.2, s.56.

Wyszukaj dwa takie same elementy- ćw.4,s.57.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str.21.Wykonaj w zeszycie pisemnie polecenia 1,2,(3i4- dla chętnych) z tej strony.

Z.Ćw.str.31,ćw.3,4,(-5 dla chętnych- pisemnie w zeszycie, pisz wyniki nad działaniami!!!).

- Ułóż samodzielnie i zapisz zadanie na mnożenie. Rozwiąż, napisz odpowiedź.

Przyroda

Narysuj lub wklej wiosenne kwiatki do zeszytu. Podpisz je.

Wypisz z encyklopedii lub z internetu kwiatki objęte ochroną( możesz także narysować,jeżeli chcesz). Obejrzyj filmik na yt "Wiosna".

 

 

26.03.2020r.-czwartek

 

Edukacja polonistyczna

Przeczytaj wiersz pt." Pobudka"s.46-47, z odpowiednią intonacją i ze zrozumieniem.

Odpowiedz na pytania pod tekstem( zawsze na nie odpowiadaj!!!)

- Dlaczego lubimy obserwować przyrodę, szczególnie wiosną?- Odpowiedz pisemnie.( Można ustnie- jeśli jest kłopot)

 Z.Ćw.1,2,s.58.

- Ortografia: ćw.3,4  s.58.

- Obejrzyj na YouTube film "Wiosna w świecie zwierząt,"" Zwiastuny wiosny"

- Umieść naklejki,ćw.5, str.59. wypisz nazwy zwierząt.

 

Edukacja matematyczna

Podręcznik str.22-23.Wykonaj w zeszycie pisemnie polecenia 2,3,(4-same liczby,np32zł...

Z.Ćw.str.34,ćw.1- ustnie,2,3,4,5.

27.03.2020r.-piątek

Edukacja polonistyczna

Przeczytaj wiersz pt."Pierwsze kwiatki'.Powiedz, patrząc na obrazek przebiśniega jak on wygląda i czy CI SIĘ PODOBA.

-Dlaczego niektóre rośliny są pod ochroną?- napisz zdania jeśli umiesz(Przepisz pytanie),lub ustnie.

Kiedy przydaje się liczenie pełnymi dziesiątkami?- wypowiedz się komuś w rodzinie.

Cw.1,2,str.60. Zastosuj kolory!!!Ćw. 3,4,s.61 mile widziane, jak dasz radę!

Pamiętaj- musisz umieć czytać wiersz i poprzednie teksty. Zrobię Konkurs Czytania w klasie.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str.22-23-Powtórz i utrwal wiedzę i umiejętności.Wykonaj w zeszycie pisemnie przykłady na sumę i różnicę pełnych dziesiątek w zakresie 100.

Zapoznaj się na YouTube z filmikiem Porównywanie ilorazowe, różnicowe-6- obowiązkowo! Oglądaj kilka razy.

https://www.youtube.com/watch?v=27FAttIvv94

30.03.2020r.- poniedziałek. Dzień dobry Dzieci. Zaczynamy wspólną pracę w nowym tygodniu. Pamiętajcie, że zawsze możecie się ze mną skontaktować. Życzę samodzielnej i dokładnej pracy! Dużo zdrówka, moi Mili!

Edukacja polonistyczna

Przeczytaj tekst pt."Szafka skarbów"s.51. Rozwijamy zdanie. Wyrazy z "rz"

Odpowiedz na pytania pod tekstem.

-Wypowiedz się na temat porządków w swoim otoczeniu.( Jak chcesz, napisz)

Zapamiętaj przedmioty z szafki Dawida.

Rozwiń zdanie ćw.1.s.62

-Przepisz "ramkę"s.62.

Potyczki ortogr.ćw.1,s.50. wypisz te wyrazy, ułóż 2 zdania w zeszycie.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str.24. 100groszy=1 złoty.Wykonaj w zeszycie pisemnie przykłady  z podręcznika s.24.Licz w pamięci w zakresie 100.

Z ćw. s.35,ćw.7,8,9.

Informatyka

Przypomnij. Uruchom program scratch. Kliknij polecenia i sprawdż, czym się różnią.  Wykaż się własnymi pomysłami.

 

31.03.2020r.- wtorek

Edukacja polonistyczna

Wysłuchaj tekst pt."Powódź,"s.53-54. Wyrazy z" ó" wymiennym i niewymiennym.

Co jest,a co było? Opowiadamy historyjkę obrazkową.

Zmień zdania ćw.1,s.63m

"ó"- ćw 2,s.63.oraz wypisz do zeszytu z ó wymiennym,np.:mróz-mrozy,itd.

Wpisz do słowniczka ortograficznego(własnego).

Przyroda  

Jakie znaczenie ma woda w przyrodzie?-powiedz lub narysuj.Wyszukaj filmik na youtube " Woda krąży, woda wraca"," Obieg wody w przyrodzie" a może jeszcze inny Cię zaciekawi?, " Powódź 2018r.- dla chętnych

 

Edukacja matematyczna

Dodajemy i odejmujemy w zakresie 100.Porównujemy liczby.

Podręcznik str.25.

Wykonaj ćw. 8,s.25. P.

Ćw.5,6,s.37,Ćwiczenia.

Porównywanie, zobacz filmik na you tube " O ile mniej" dla wytrwałych- sami poszukajcie w internecie!

Dodawanie i odejmowanie:zapoznaj się z filmikiem: Rachunki pamięciowe- dla chętnych.

Technika

Proszę wykonajcie króliczka albo kotka ze skarpetki( wysłane sms)

Życzę zdrowia!  Przypominam, żebyście wykonywały pracę wedug własnych możliwości- nic na siłę, można mniej, jednakże systematyczność i samodzielnośc jest ważna.  Pozdrawiam Rodziców i dziękuję za współpracę.

 

Przypominam, że TVP, Radio-program 1, TVP- ABC i inne emitują programy edukacyjne dla dzieci, proszę wybrac dla siebie.

Jestem dostępna dla dzieci i Rodziców telefonicznie.

01.04.2020r.- środa

Edukacja polonistyczna

Napisz samodzielnie List do Pani Wiosny.  Pamiętaj o akapitach , zwrotach grzecznościowych, wstępie, rozwinięciu,zakończeniu. Przeczytaj swój list list. Popraw samodzielnie pomyłki- skorzystaj ze słowniczka ortograficznego."

Wysłuchaj lub przeczytaj wierszpt."Prima aprilis"- Jana Brzechwy.

Cel: Samodzienie piszesz list.

Wykonaj Ćw.1,s.64, dla chętnych ćw.1,s.66

Proszę wysłać na mojego maila "List", kto nie może smsem.

Edukacja matematyczna

 

Wykonaj samodzielnie sprawdzianik, który ode mnie otrzymałeś.Poznasz dekagram, pobaw się w ważenie.

Przepisz ramkę P.s.26. Wytnij odważniki lub narysuj, są na str.26.P.( podpisz je np.50dag

Cel: poznasz dekagram,dag

Z. ćw.2.s.39.

Życzę miłego dnia, jutro usłyszymy się - czytanie!!! wiem, że pięknie się zaprezentujecie. Dzwońcie do mnie od 9:30.Czekam, tęsknię !!!

 

01.04.2020r.-Środa

Edukacja polonistyczna

Zapoznaj się z treścią wiersza pt."Budki, dudki,bieg i śnieg". Naucz się na pamięć jednej zwrotki. Napisz ją z pamięci.

Cel: wykonasz ćwiczenia ortograficzne i językowe,

nauczysz się wybranej zwrotki na pamięć i ją napiszesz, które chcesz wykonać ze str.65

Wybierz sobie polecenia, które chcesz wykonać ze str.65( Potyczki ortograficzne).

Przepisz z wiersza wyrazy:

-budki-buda

-rybka-ryba

-łezka-łza

-arbuz- arbuza   Czy tak samo piszesz, jak wymawiasz?. Połóż rączkę na krtań, i sprawdź, kiedy drży. Pamiętasz głoski dźwięczne?( Wymów zaznaczone głoski)

Ustnie ćw.4,s.67. Jak Ty komu,tak on Tobie. Nie czyń drugiemu,co Tobie nie  miłe. Napisz te zdania.

Czy żarty mogą sprawiać przykrość?- ćw. 3,str.66.

Edukacja matematyczna

Utrwalamy zadania, umiejętności liczenia, ważenia, wymagające liczenia pieniędzy

i objętości płynów.

Cel:rozumiem ważenie,  znam pieniądze, umiem przelewać płyny do butelek i nie marnuję wody, świetnie liczę w zakr.100.

Ćw.1,2,3,s.38.

Ćw.3,s.39.P.M.ćw.1s.27.

Przyroda

Utrwalimy zmysły człowieka- czyli jak poznajemy świat.

Cel: zmysły człowieka

Wypisz lub narysuj zmysły człowieka.

 

 

 

 

Zaproś do śpiewania swoje rodzeństwo, tańczcie i śmiejcie się. Kto jest Jedynakiem- niech zaprosi ulubione lalki, misie. Szkoda,że ja nie mogę teraz z Wami śpiewać i tańczyć, ale  wszystko nadrobimy!!!

Po tańcu zmysły już na pewno pamiętasz!

02.04.2020r.- czwartek

Poznajemy słowa: optymista i pesymista, czytamy wiersz pt." Czemu wróbelku?"s.59.

Nazywamy nastrój w wierszu, opowiadamy ustnie historyjkę obrazkową.Humor.

Cel:powiem opowiadanie i wykorzystam podane czasowniki,poznam słowa i wyrazy: pesymista, optymista,będę dodawał-a do 100.

Pytania pod tekstem czytaj najpierw!

Wyszukaj i napisz znaczenie nowych wyrazów.

Ćw.1,2,s.68.

Opowiedz historyjkę obrazkową zacznij od słów: pewnego dnia,w czwartek rano...( P.str.60, ćw.1.

Naucz się czytać.

Edukacja matematyczna

Wykonujemy dodawanie na coraz większych liczbach do 100, kalendarz, przypomnienie miesięcy, pór roku.

P,s.28.ćw.2,3,

Ćw.1,2,4,s.41.

Ile dni ma kwiecień i jaka to pora roku? Wymień miesiące i pory roku. Umiesz- zapisz jak masz chęć!

37+2=30+7+2=39-wzór, tak wykonuj działania z podręcznika.

03.04.2020r.-piątek

Edukacja polonistyczna

Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. "Dla kogo ta ścieżka?" Opowiadamy uwzględniając słowa: najpierw, później."Rz" po spółgłoskach" b,p".

Cel: przeczytasz tekst i ocensz zachowanie jego bohaterów,opowiesz ilustrację, wyrazy z "rz" po" p,b", będziesz odejmować

w zakr.100.

Ćw.1,s.69.

Ćw.3,s.71.

brzuch,brzdąc, brzydula, przykry, przykrywka,przynieść-napisz w zeszycie.

Edukacja matematyczna

Odejmujemy w zakresie 100 i sprawdzamy za pomocą dodawania.podr.s.29.

P.s.29, polecenie1,2.

3- dla chętnych ustnie;

ćw.1 i 4,s.42.

Życzę miłego odpoczynku! Do poniedziałku.

06.04.20r. - poniedziałek

Edukacja polonistyczna

 Słuchanie opowiadania Zofii Staneckiej „Bardzo ważny telefon”. Ocena zachowania głównego bohatera.

 

Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej służącej wezwaniu pomocy – na podstawie tekstu. Tworzenie zdań

 

złożonych za pomocą spójników i, dlatego, więc.

 

Przypomnienie znaków interpunkcyjnych na końcu zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących.

 

Przeczytaj pytania pod tekstem.

Ćw.1,s.71.wklej  czasowniki,

ćw.2,s.71- wyrazy dlatego,więc, że, i, napisz kolorem uzupełniając zdania.

 

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego, obliczenia pieniężne, określenia o tyle mniej, o tyle więcej. Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe.

 

Podręcznik- s .31.zad.4,

 

-ile trzeba dołożyc do 34, żeby była pełna najbliższa  dziesiątka?( do 45.32.77,87,97,65,47)-Ustnie

Ćw. 1,3i4 s.43.

 

Informatyka

 

Uciekaj kotku- tworzymy grę w Scratchu. ( lub praca z płytą do informatyki-możesz pracować tylko na płycie, od Ciebie zależy, co wybierzesz)

 

Zeszyt ćwiczeń, s. 4647, płyta dołączona do zeszytu ćwiczeń

 

Zawsze chętnie wyjaśnię Ci, jeżeli czegoś nie rozumiesz- zadzwoń do mnie.

 

 

 

07.04.20r.- wtorek

 

 

Edukacja polonistyczna

 

Potrafimy udzielić pomocy.

Czytanie ze zrozumieniem instrukcji postępowania w przypadku skaleczenia, oparzenia, krwotoku z nosa, zadławienia,s.66-67.-sposoby udzielania pierwszej pomocy.   

Numery alarmowe.

Wyrazy z” rz „po „b,p”utrwalenie.

Cel:znasz zasady udzielania I pomocy w skaleczeniu, oparzeniu,w/g podręcznika;

-znasz numery alarmowe;

Pracuj w podręczniku s.66-67.

Ćw.Dzień odkrywców s.72-73- uzupełnij.

Pisanie z pamięci wyrazóz z "rz" po spółgłoskach p,t w g,k,j,b,ch,d- ćw.1,s.46-Potyczki ortograficzne, lub w zeszycie jęz. polski

-Jeśli ktoś Ci podyktuje, wykonaj pisanie ze słuchu, tak jak w szkole.

Napisz numery alarmowe z pamięci.

 

W ramach przerwy śródlekcyjnej proponuję taniec, Wy to lubicie:

 

 

Edukacja matematyczna

 

Poznaję minuty,P.s.32.

 Czytanie pełnych godzin na zegarze, wprowadzenie pojęcia minuta; obliczenia zegarowe

- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100.

Cel: poznaję minuty, znam się na zegarze;

 

Przepisz ramkę s.32, odczytaj godziny w ćw.2,s.32, P.

 

ćw.2i 4,s.44.

 

 

 

 

 

Technika

 

Wykonaj pisankę w/g własnego pomysłu lub kartkę świąteczną.

 

W środę odpytam z czytania oraz opowiadanie tekstu " Bardzo ważny

 

 

telefon"Proszę dzwonić do mnie od 9:00. Powodzenia

 

 

08.04.20r.-środa

 

 

Edukacja polonistyczna

 

Czytanie  ze zrozumieniem wiersza Róży Plater „Wielkanoc” oraz   tekstów informacyjnych. Zdania opisujące wielkanocne jajka. Tradycje wielkanocne. Życzenia wielkanocne.  Nauka wiersza na pamięć.

 

Cel:znasz tradycje wielkanocne,

-piszesz życzenia wielkanocne,

- uczysz się na pamięć wiersza;

 

Ćw.str.84-85, ćw.5-można wykonać w zeszycie.

Wiersz na pamięć na czwartek 16.04.20r. Proszę zaliczać telefonicznie od 9:00, proszę dzwonić do mnie.

 

Utrwalaj pisanie "rz" po spółgłoskach;p,t,w,g,k,j,b,ch,d; we włwsnym zakresie, możesz pobawić się np.w szkołę.

 

 

Edukacja matematyczna

 

Doskonalimy umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100, poznajemy  pojęcie  kwadrans; P.s.33. obliczanie czasu trwania zajęć .

Cel: poznaję kwadrans,

Napisz w  ramce ,co to kwadrans- pokaż na zegarku.

P.s.33,zad 2, i jak chcesz3.

Ćw.1,s.45.

Przyroda

 Nazwy i wygląd pierwszych leśnych kwiatków. Rośliny pod ochroną.Utrwalenie.

Cel: znam pierwsze leśne kwiatki,

wiem co to chronione rośliny;

Wytłumacz,co znaczy zwrot : rośliny  chronione( w zeszycie)

 

Dziękuję za nadsyłane prace. Spotkamy się w środę, 15.04.20r.

 

Kochani,

życzę zdrowych, spokojnych, bezpiecznych, radosnych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, dla calych Rodzin. M. Bendelewska

 

Wiersz na pamięć " Wielkanoc" na czwartek 16.04.20r. Proszę zaliczać telefonicznie od 9:00, proszę dzwonić do mnie.

Wiersz był zadany tydzień temu.

 

Środa, 15.04.20r

Edukacja polonistyczna

 

Wysłuchaj tekst "Zosia i fiołkowy kapelusz"- znaczenie dobroci i i uśmiechu w naszym życiu. Pisownia "rz" po spółgłoskach.Piszemy zdania złożone.

Zawsze najpierw zapoznaj się z pytaniami pod tekstem. Po przeczytaniu jeszcze raz i odpowiedz na nie.

Cel:zrozumiesz potrzebę utrzymywania dobrych relecji z innymi ludźmi,

utrwalisz pisownię "rz" po spółgłoskach-p,b;

- Wyszukaj samodzielnie fragment, w którym babcia mówi, co jest najważniejsze.

ćw.1,2,3,str.74.Pamiętaj o " kropkach pod ćwiczeniami"

 

Matematyka

Dopełniamy do pełnej dziesiątki i ujmujemy w zakr.100, piszemy daty, godziny- utrwalamy.

 

Cel: doskonalę dodawanie i odejmowanie,daty;

P.M.str.34,zad. 1- zapisz tylko daty w zeszycie.

zad.2i5 pisemnie w zeszycie- samodzielnie!!!

Ćw.1,2,4,str.46.(Ćwiczenia)

Technika

Wykonaj kwitnącą gałązkę, lub drzewo- wydzieranka z  kolorowego papieru, lub w/g własnego pomysłu.

 

Czwartek-16.04.20r.

 

Edukacja polonistyczna

 

Przeczytaj z odpowiednią intonacją wiersz pt.Sad rozkwita"(Rymujące się wyrazy, rodzina wyrazów- utrwalenie.Pisownia wyrazu pszczoła,liczba pojedyncza i mnoga)

Cel:przeczytasz wiersz i tekst informacyjny;

Ćw.1,2,3,str.76.

Ponumeruj obrazki w odpowiedniej kolejności- jak powstaje owoc-ćw.4,s.77,

ćw.5,s.77.

 

Narysuj w zeszycie małą pszczołę i napisz całą linijkę: pszczoła

Przyroda za ( wtorek 21.04.)

ćw.6,str.78.

Matematyka

 

Wyścig do 100, wyścig do 0. Pobaw się  z użyciem kostki do gry. Zapisz w zeszycie tyle działań, ile chcesz, na podstawie tej gry- osobno na dodawanie i na odejmowanie.Str.35- podręcznik.

 

Piatek-17.04.20r.

 

Edukacja polonistyczna

 

Rola i ogród.Wiosenne prace w polu i w ogrodzie. Przecinek przy wyliczaniu.P.s.72,73.

 

Cel:Poznasz wiosenne prace w polu i w ogrodzie,

przecinek przy wyliczaniu, znaczenie słowa rola;

Napisz w zeszycie

Rola- pole uprawne.

Ogród- miejsce gdzie uprawia się rośliny warzywne i kwiaty.

Ćw.1,2,s.79.

ćw.3,s.79- napisz w zeszycie  do przyrody.

 

Matematyka

 

Dodajemy do 100wybranym sposobem. Stosujemy określenie" kilometr"

Cel: sprawnie dodajemy w zakr. 100.

Przepisz dwa przykłady na dodawanie s.36.

 

38+7=...

 

38+7=...

P.Ćw.3,s.36 w zeszycie.

Ćw.1,2,s.47.

ćw.4,s.47.

 

20.04.20r.- Poniedziałek-Wysłałam dziś maila do wszystkichPaństwa.

 

Edukacja polonistyczna

 

Wymień głównych bohaterów w wierszu pt." Dlaczego cielę ogonem miele? . Pisownia wyrazów z

 

"ą, ę", ,rymy, zdrobnienia. Nauka pisania krótkiego opowiadania,np.historyjki obrazkowej(P.s.76/77)

Cel;: rozwijam myślenie przyczynowo- skutkowe,

umiem pisać opowiadanie, zdrabniam wyrazy, czytam samodzielnie ze zrozumieniem!

Wykonaj ćw.1,2,3s.80.

Napisz krótkie opowiad. np. historyjki o kotku z podręcznika. nadaj tytuł historyjce.Proszę mi przesłać to opowiadanie

Naucz się czytać wiersz, zawsze ucz się czytać i opowiadać ustnie przeczytany tekst. Jak się usłyszymy,zapytam opowiadania wybranego przez siebie opowiadania.

 

Matematyka

 

Dodajemy do 100 wybranym sposobem.  Układamy zadania.

Cel: sprawnie dodajemy w zakr. 100.

ćw.1,s.37.Podam przykład treści:

Na dachu siedziała pewna ilość ptaków, odleciało 8. Zostało 37. Ile ptaków było na początku na dachu?

Wykonaj ćw.2,s.37P. i 2,s.48, sposobem pisemnym w zeszycie- proszę mi koniecznie przesłać 

w/g wzoru:

38+7=(38+2)+5=40+5=45

Informatyka

.

Wykonaj ćwiczenie z płyty, które chcesz lub wyszukaj w internecie informację o H.Ch.Andersenie- przeczytaj.

 

zapoznaj się z filmikiem:

 

21.04.20r.-Wtorek

 

 

 

Zapoznaj się z treścią baśni H. CH Andersena" Pięc ziarenek grochu"- wysłuchaj na youtube;https://www.youtube.com/watch?v=j6hAY4rXkbk- powyżej

Wymyśl  własne opowiadanie przygód piątego ziarenka-dla chętnych.( na 24,04.20r.-Proszę o sms, kto się nauczy- wtedy porozmawiamy bezpośrednio)

Cel- poznasz baśń Andersena,

udoskonalisz opowiadanie,

utrwalisz pisownię;

Wykonaj kartę pracy. Wypisz osobno wyrazy z "rz" po spółgłoskach, osobno pozostałe wyrazy z "rz"( zawsze zaznaczaj kolorem). Pamiętaj o pisowni imion wielką literą.

Matematyka

 

Odejmujemy do 100 wybranym sposobem- dalszy ciąg ćwiczeń.

 wykonaj ćw.2,s.37,P. i ćw.2,s.48, do otrzymanych sum ułóż i zapisz różnice i oblicz, np:

34-8=(34-4)-4=30-4=26-ćw2,s.48(zielona ramka)

 

Przyroda

 

Zapoznaj się z filmikiem- uważnie , kilka razy!!!

 

 

Następnie wykonaj ćw.4,5,6s.77i78.

Uwaga!!!-za 2 tygodnie będziemy omawiać lekturę" Czarna owieczka",J. Grabowskiego. Proszę zacząć czytać ze zrozumieniem.

https://docplayer.pl/51918522-Czarna-owieczka-jan-grabowski.html

 

22.04.20r środa-Światowy Dzień Ziemi

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 

Przeczytaj Jak rozmnażają się zwierzęta? Naucz się czytać.

 

Cel: poznasz jak rozmnażają się ssaki, ptaki, płazy, owady,

utrwalisz te wyrazy;

Wykonaj ćw. 4,5,s.81 oraz zapoznaj się z filmikiem.W dalszym ciągu pracuj z kartą pracy na "rz",naucz się czytać, ułóż liczbę mnogą do 10 wybranych wyrazów z okienkiem( w słupku)- pamiętaj o kolorach!!!- będzie dyktando z tego tekstu.

 

 

Matematyka

 

Dodawanie w zakresie 100, sposobem: 38+7=30+(8+7)=30+15=45

 

wykonaj ćw.2,s.37(P) tym sposobem i ćw.2,s.48.

 

Technika

 

Wytnij motyla ze złożonej kartki papieru- ozdób.O czym musisz pamiętać?

 

23.04.2020r. czwartek

 

Przeczytaj tekst"Tu mówi lisek".

Odpowiedz na pytania pod tekstem-zawsze przed czytaniem i po.

cel: poznasz pojęcia: park narodowy i pomnik przyrody,s.6,Ćw.6.-

ćw.1,2,3,4.

 

 Matematyka

 

Wykonaj tyle zadań ile chcesz z P.s.38. Nie przepisuj treści do zeszytu,tylko rozwiązanie i odpowiedź.

 

24.04.20r.-Piątek

 

Edukacja polonistyczna

 

Napisz ze słuchu wyrazy z"okienek", z karty pracy "Rrz,ż"- poproś kogoś o podyktowanie ich.

 

Zapoznaj się z tekstem na s.8 i 9.(Możesz zamienić się "w słuch).

 

Cel: poznasz 4 żywioły-woda, powietrze, ogień, ziemia.

ćw.1, s.7 bez gwiazdki.  (ćw.2,s.7.- proszę przysłać do sprawdzenia)

ćw. 3-wklej zdania.

ćw.4s.8. wpisz tylko jeden wyraz i  nie wykonuj dodatkowych "kropek"  na dole.

 

 

Matematyka

 

Wykonaj ile chcesz zadań z P.s.39.Nie przepisuj treści do zeszytu.

Ćw.3 i 4,s.48, a także wykonaj ile chcesz ćw. ze str.49.

 

 

Życzę miłego weekendu oraz dużo zdrowia.

Dziękuję  uczniom, którzy wspaniale pracowali ze mną indywidualnie, za przysyłanie zadanych prac oraz zdjęć z Waszymi osiągnięciami w zakresie ekologii, zdrowego żywienia, prac w ogródku, itd.- związanych z tematyką zajęć. To świadczy o  Waszej systematyczności, zaangażowaniu, pracowitości. Poza tym miałam okazję uslyszeć piękne, twórcze opowiadanie o

przygodach piątego ziarenka, np.baśni H. CH. Andersena, w wykonaniu pewnej Uczennicy. Dwie dziewczynki nauczyły się długich wierszy na Klasowy Konkurs Recytatorski -zajęły I mijsce ex aequo.

Dziękuję Rodzicom za wsparcie i dopilnowanie Dzieci!!!-

 

 

27.04.20r.-Poniedziałek Dziekuję za przeslane prace. Proszę jeszcze o zaległe z matematyki, również od Dzieci, które miały poprawić: ćw.2.s.48, oraz ćw.2, s.37,P. Czekam także na motyle wyciete z papieru, dyktando z wyrazów, z karty pracy z " okienkami", z maila. Pozdrawiam!

 

Edukacja polonistyczna

 

Przeczytaj z odpowiednią intonacją i naucz się opowiadać czytankę " Dwa worki wstydu".Pomoże Ci w tym ćw.1,s.10 zeszyt ćwiczeń. Napisz w zeszycie wyjaśnienie pojęcia " uczciwość"- może byc własnymi słowami!. Przeczytaj,zawsze ze zrozumieniem!!!, ćw.1,s.10, Podręcznik. Wypisz wyróznione wyrazy, naucz się ich pisać- pisz proszę całe linijki i stosuj kolory!!!, oraz wyrazy z ćw.3,s.10,P.- proszę przesłać to ćwiczenie -Dziękujęsmiley

Ćw.5,s.9.bez "kropki"na dole str.9.

 

Matematyka

 Związek dodawania z odejmowaniem.Porównywanie róznicowe.

Dla chetnych- proszę wykonaj ile chcesz poleceń z podręcznika s.40 i 41,oraz zad.2.,s.49,Ćwicz.

Przepisz do zeszytu ramki  -ćw.1,ze s.42.

Ćw.2,s.42- proszę przesłać do sprawdzenia.

 

Informatyka

 

Popracuj w Scratchu,  może stworzysz prostą grę, w której kot goni mysz?, albo poszukaj w internecie na temat : pomniki przyrody, parki narodowe, wypisz kilka w/g wzoru:

Pomniki przyrody

Parki narodowe

 

 

Życzę miłego dnia.

 

Bardzo dziękuję Uczniom, którzy już wspaniale wywiązali się z pracy na dziś. Także Drogim Rodzicom za współpracę!

Życzę  wszystkim smacznego obiadku!!!

 

 

 

28.04.20r.- wtorek

 

Edukacja polonistyczna

 

Przeczytaj z odpowiednią intonacją wiersz pt."Marsz do kosza". Pisownia czasowników z końcówkami: -uje,- uję.

Utrwalenie pojęcia recykling.

 

Cel:ułożysz hasła zachęcające do segregacji śmieci,

-utrwalisz pojęcie recykling;

-poćwiczysz pisownię czasowników z końcówką- uje,- uję;


  Napisz w zeszycie poniższą odmianę czasownika. 

 

    szanować

Liczba pojedyncza

 

1os.ja-szanuję

2os.ty-szanujesz

3 os.on,ona,ono-szanuje

 

Liczba mnoga

1 os.my -szanujemy

2 os.wy- szanujecie

3 os.oni- szanują

 

Ułóż ustnie zdanie z każdym z tych czasowników i je głośno wypowiedz.

 

Wykonaj proszę ćw.1,2,s.11,

ćw.5,s.13.oraz 'kropkę" poniżej.

 

Matematyka

 

Dodajemy i odejmujemy w zakr. 100, działania z okienkami. Rozwiązujemy zadania tekstowe( pieniądze).

Wykonaj polecenia 1,2, s.43 P.

- oraz zad.3,4,s.43,P- w zeszycie- nie przepisuj treści, tylko nr i stronę.

ćw. 1, s.51-Ćwiczenia

 

Pozostałe, wybrane polecenia w Ćwiczeniach ze str.50 i 51 wykonaj jeśli chcesz- dla chętnych.

 

Przyroda

 

Jakie mamy korzyści z segregacji śmieci?

 

cel: utrwalisz wiedzę na temat segregacji śmieci;

-utrwalisz pojęcie " recykling"

 

Zapoznaj się uważnie z filmikiem o segregacji odpadów.

 

 

 Wykonaj Ćw. 3,s.12. oraz ćw.4,s.13.

 

Zapisz w zeszycie wyjaśnienie słowa recykling, str.12,  pod krzyżówką.

 

29.04.20r.- środa

 

Dziękuję za przysyłanie efektów własnej pracy. Wkładacie w nią wiele starań, serca, poświęcacie czas na naukę. Wszystkie zadania są wykonywane bardzo starannie, stosujecie się do moich wskazówek, współpracujecie  z rodzicami i ze mną. Domyślam się, a nawet wiem, że brakuje Wam, kochane dzieci, wspólnych zabaw podczas przerw, wspólpracy na lekcjach, wyjazdów na występy czy wycieczki.Obiecuję, że na pewno wrócą te chwile. Jednakże doceńcie, Kochani własną odpowiedzialność, że jesteście grzeczni, dzielni i samodzielni. Brawo Uczniowie!!!smileysmileysmiley Wasza Pani.

 

Edukacja polonistyczna

 

Przeczytaj z odpowiednią intonacją 'Niewielki,ale śliczny Wiosenny teatrzyk Ekologiczny"

Odpowiedz ustnie na pytania1,2 pod tekstem. Wypisz z wiersza po 6 części mowy( możesz zmienić formę), patrz tabelka.

 

Cel:zapamiętasz jakie działania sprzyjają środowisku naturalnemu,

wzbogacisz słownictwo o nowe wyrażenia, utrwalisz poznane części mowy, usprawnisz pracę oka;

Bardzo proszę wykonaj Dzień odkrywców,s.14-15, naprawdę ciekawa zabawa!

 

Rzeczowniki-kto? co? Czasowniki- co robi? Przymiotniki-jaki?,jaka?,jakie?
wiosna, panda, powie,przyszła, piękna,ozonowe,

 

Matematyka

 

Proszę pobaw się klockami, buduj z nich,układaj lego, pograj w gry stolikowe.

Technika

Wytnij 4 pojemniki na surowce wtórne i wklej proszę do zeszytu od przyrody- zastosuj odpowiednie kolory i podpisz.

 

30.04.20r.czwartek

 

Edukacja polonistyczna

 

Opowiedz, jak wyglądał dzień Marka na podstawie czytanki "Zwykły czy niezwykły?".Czytaj cicho, ze zrozumieniem.

 

 

Cel:- doskonalisz ustne opowiadanie,

- wiesz,co wydarzyło się najpierw, co później;

- utrwalisz czasowniki;

 

Ćw.1,s.16,do pierwszej kropki.

Ćw.2,s.16.

 

Matematyka

Utrwalisz mnożenie i dzielenie do 50. (Podręcznik ćw.1,2,s.44.)

Zeszyt ćwiczeń:ćw. 1,4,s.53.

Zad.2,3,s.53.

Uwaga!

W zadaniach tekstowych zaznaczamy dane w pętelkę i zawsze piszemy odpowiedź, choć autorzy czasami nie zostawiają na nią miejsca.


Życzę miłego wypoczynku. W niedzielę jest Święto 3 Maja- Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791roku.


04.05.20r.- poniedziałek

 

smileyheartyesyesyes hop!,hop!, hop!- proszę przewinąć do góry, tam są nasze temaciki!