Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicy środowiskowej  odbywają  się  codziennie wg poniższego planu.

Wyszczególnienie godzin funkcjowania świetlicy

Lp.

Dzień tygodnia

Godziny zajęć świetlicowych

Imię i nazwisko nauczyciela

  1.