Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

Biblioteka

Zapraszam do naszej szkolnej biblioteki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych szczególnie w środę od godz. 715 do godz. 800. W tym dniu masz możliwość skorzystania z wypożyczeń książek bez pośpiechu. Możesz również wyszukać potrzebne informacje w Multimedialnym Centrum Informacji - do dyspozycji uczniów są 3 komputery z dostępem do Internetu.  Czekamy na Ciebie!