Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

WOŚP

2017

                                               

                                           

25 finał WOŚP w Wikielcu

ZEBRALIŚMY 43 097,19

(dane na dzień 15.01.2017r. godz.2120 + waluta)

JUBILEUSZOWY 25 GMINNY FINAŁ WOŚP- WIKIELEC 15.01.17r. - sprawozdanie

Dzięki wsparciu wielu osób o nieprzeciętnej wrażliwości i empatii w czasie tegorocznego finału wszyscy osiągnęliśmy niebywały sukces w zgromadzonej kwocie, jaka zasiliła konto Fundacji!

Organizatorzy: Wójt Gminy Iława, GOK - Laseczno, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wikielcu, OSP-Wikielec.

Ogromne podziękowania dla 70 wolontariuszy!!!

Wśród nich byli uczniowie: SSP w Wikielcu- opiekunowie podczas kwesty: M. Kuszmiruk, K. Michalska, D. Szulc, K. Sadowska, M. Bendelewska,  LO-Iława- dziękujemy p. Elwirze Fiałkowskiej, p. S. Kożuchowskiemu, p. Ricie Łapacz-Gałdowo, SSP w Gromotach, SSP w Gałdowie, SG w Ząbrowie, SSP w Ząbrowie, SSP w Rudzienicach,

z iławskiego „Mechanika”, SP nr 3, a także wieloletni wolontariusze-rodzina państwa Świniarskich z Wikielca, rodzina państwa G.A. Bulik z Laseczna.

Podziękowania za trud włożony w Finał WOŚP dla dyrekcji szkół, nauczycieli (o których wiemy): J. Oszewskiej, A. Wysockiej, E. Białaś, E. Zalewskiej, H. Kuleszy, E. Oszmian, K. Kurowskiej, A. Przybilskiemu- Ta lista jest wciąż otwarta!!! Proszę o informację.

Sztab XXV Finału:

Bożena Samolińska

Bogumiła Kłodowska

Grażyna Szczepańska

Marzena Bendelewska - szef

Najwięcej w puszkach zgromadzili:

Natalia Bulik-1790,34

Anna Kołatka-1784,09

Aleksandra Kowalska-1766,67

Wiktor Trzciński-1179,25

Dziękujemy Rodzicom za osobiste zaangażowanie w opiekę nad kwestującymi dziećmi.

                           Wpłaty z akcji przeprowadzonych w szkołach:

SSP-Laseczno-495zł

SSP-Franciszkowo 760zł

SG-Franciszkowo- 213,59zł

Parafia Ząbrowo- 273zł

Opieka medyczna: Stefan Hatała, Krzysztof Bendelewski.

Sprawy organizacyjno-porządkowe-OSP Wikielec oraz p. I. Ruczyńska, E. Ząbecka, T. Sadowski

J. Olszewski

S. Ronowicz

P. Świniarski

M. Świniarski

Ł. Świniarski

D. Fafiński

K. Fafiński

P. Dymowski

A. Wiśniewski

D. Zandrowicz

M. Zandrowicz

K. Dymowska

Sponsorzy:

Sylwia Janowska

Piotr Ulianicki

M.S.Janowscy

J. Janowski

Z. Dmochewicz

I.Szczepańska

M. Jajkowski

R. Zięba

J.J. Rosińscy

D. Ziółkowski

W.Dobrzański

Karaś 44a-Sklep art.motocyklowe

X-MotoTeam- Iława

G.A.Bulik

A.W. Szalkowska

J.A.  Aleksanynian

M.M.Jackowscy

M.J. Surmacz

M.D. Zandrowicz

K.P. Dymowscy

M. A. Dmuchowscy

J. Krajnik

K.Samolińska

B. Kopyczeński

A.R.Staniszewscy

Warsztaty Terapii-Nowe Miasto Lubawskie

S.Dobies

M. Trzciałkowska

W. Nawrott

M.Pisarczyk

B.A.Kłodowscy

K.M. Glinka

M. Albowicz

E. Bielicka

M. Kulesza

D. Wyżlic

T.Zakrzewski

D. Zakrzewska

J. Waśniewska

J. Kamińska

A. Martyna

S. Pawłowski

M. Tkaczyk

M. Trzciałkowska

Ł. Kamiński

„Silver”

Gospodarstwo Rybackie-Iława

B. Ossowska

D. Wilk

M. Józefowicz

M. Kuszmiruk

A. Budniewska

K. Podlaska

D. Grodecki

T. Borek

ETC-Karaś

Koła Gospodyń Wiejskich: Radomek, Gałdowo, Ławice, Kałduny, Ząbrowo, Gromoty, Szałkowo, Szymbark

Sponsorzy swojskiego ciasta-( kawiarenkę obsługiwały panie: K. Świniarska, K. Dymowska)

J. Krajnik

W. Musiał

D. Nowakowska

M. Goliszewska

A. Staniszewska

R. Staniszewski

M. Bendelewska

E. Giermak

E. Głodowska

I. Draszewska

I. Matusiak

M. Zelma

D. Rutecka

K. Dymowska

M. Kowalska

A. Szalkowska

B. Zięba

D. Iwankowska

E. Skolmowska

B. Pucińska

G. Bulik

E. Pogoda

M. Zandrowicz

A. Wojenkowska

M. Kasterska

E. Karbowska

Sklepik obsługiwali uczniowie :

Michalina Wojenkowska

Kacper Pochodyła

Kacper Zandrowicz

Szymon Staniszewski

Jakub Dymowski

Panie przygotowujące posiłki dla wolontariuszy:

E. Karbowska

M. Nowakowska

K. Kłosowska

S. Kubieńska

G. Bulik

J. Langiewicz

K. Pisarczyk

A. Szalkowska

Pieniądze liczyli:

 K. A. Boros

K. Pączkowska

B. Zięba

K. Sadowska

A. Jankowska

E. Białaś

J. Olszewska

A. Szagała

M. Zelma

I. Dymowska

M. Dmuchowska

A. Staniszewska

M. Bendelewska

K. Samoliński

B. Kłodowska

B. Samolińska

M. Pawłowska

Napisała- M. Bendelewska