Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie


Ref:. Janie Pawle stajesz tu

       Pośród szkolnych swoich dzieci                  melodia  HYMNU SZKOŁY mp3

       Jako Patron uczysz nas                              montaż  Hymn SZKOŁY mp4

       Jak dobro w sercu wzniecić

       By bardziej być, niż więcej mieć

       I o Ojczyznę też troszczyć się

Do naszej szkoły chętnie chodzę

Choć trudu i sił to kosztuje

Ale od siebie wymagajcie

Tak zawsze do młodych mówiłeś

    Ref:. Janie Pawle stajesz tu

       Pośród szkolnych swoich dzieci

       Jako Patron uczysz nas

       Jak dobro w sercu wzniecić

       By bardziej być, niż więcej mieć

       I o Ojczyznę też troszczyć się

                    melodia: Ks. Prałat Wiesław Kądziela
                       słowa: Anna Licznerska

Hymn szkoły został wybrany podczs wyborów zorganizowanych w szkole 11. 06. 2014 r. 

Zgłoszono dwa utwory.

1. Dziedzice Jana Pawła II - autor - Katarzyna Echt

2. Janie Pawle stajesz tu - autor słów - Anna Licznerska

W wyniku oddanych głosów został wybrany hymn szkoły. Został nim utwór nr 2, na który oddano 126 głosów. Utwór nr 1 otrzymał 49 głosów.