Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie
O Samorządzie Szkolnym Ogłoszenia Interesujące rzeczy

Samorząd Szkolny

O Samorządzie Szkolnym

W roku szkolnym 2021/2022 w wyniku wolnych wyborów wyłoniono nowy Samorząd Szkolny.

Wit Dmuchowski- przewodniczący

Roksana Goliszewska- zastępca przewodniczącego

Aleksandra Jankowska - skarbnik

Michał Albowicz- sekretarz

 

Opiekun - Piotr Kacperek

Życzymy naszym samorządowcom wielu dobrych pomysłów i sukcesów w zarządzaniu i służbie.

--------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradycją naszej szkoły jest to, że Samorząd Szkolny jest wybierany w demokratycznych wyborach