Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

Projekty realizowane w szkole

„JĘZYK OBCY NIE JEST OBCY"

W roku szkolnym  2016/2017 w Szkole realizowany jest Projekt ,,Język obcy nie jest obcy”, który napisała pani mgr Agnieszka Jankowska. Projekt jest realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji English Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju ,,Nida”.

W bieżącym roku szkolnym planowane są:

- zajęcia przy współpracy z nauczycielami innych przedmiotów: historii, przyrody, muzyki,

-organizacja ,,Nocy Halloween” w szkole,  konkurs na najciekawszy strój,

-wycieczka do Malborka,

-konkursy kolęd w języku angielskim ,,Christmas Carols”,

- współpraca ze szkołą na Litwie,

-spotkania z native speakerami, w szkole, (odbyło się już jedno spotkanie z gościem z USA  28 września 2016”.

-organizacja MasterChef- gotowanie na ekranie,

-nauka języka angielskiego przez taniec.

W zajęciach projektowych będą brać udział dzieci, które będą rozdzielone na dwie grupy liczące maksymalnie 8 osób z klas III-VI.  Zajęcia odbywają się od 12.35 do 14.20. Projekt prowadzi nauczyciel języka angielskiego –Agnieszka Jankowska.