Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

Projekty realizowane w szkole

Daj sobie szansę na sukces

 

„DAJ SOBIE SZANSĘ NA SUKCES”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9. 1, Poddziałanie 9.1.2.

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

Gmina Iława

Wójt Gminy Iława

Krzysztof  Harmaciński

 

Projekt jest realizowany od 1.09.2010 roku do 31.12. 2011 roku

 

Projektem zarządza zespół projektowy w składzie :

Koordynator projektu: Małgorzata Pawłowska

Asystent koordynatora: Bogdan Pawłowski

Specjalista ds. Rozliczeń:Bożena Osicka

Głównym celem projektu jest:

- wyrównywanie szans edukacyjnych

- rozwój kompetencji kluczowych 420 uczniów ( 217 dziewczynek i 203 chłopców) z 10 szkół Gminy Iława

- organizacja zajęc świetlicowych

- organizacja warsztatów edukacyjnych

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w okresie 16 miesięcy.

 Cele szczegółowe:

- podniesienie umiejętności informatycznych oraz posługiwania się językami obcymi

- podniesienie umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych i obywatelskich

- wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości,

radzenia sobie z emocjami,opierania się presji grupy

- przeciwdziałanie stereotypom płci i promowanie postaw antydyskryminacyjnych

  Działania:

- Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne  -     4100 godzin zajęć

- Edukacja kulturalna – wyjazdy  do teatru muzycznego i   Olsztynka

- Zajęcia artystyczne i rozwijające kompetencje kluczowe

* warsztaty plastyczne                 238 godzin

* warsztaty taneczne                    238 godzin

* warsztaty muzycznego              238 godzin

* warsztaty informatyczne           476 godzin

* zajęcia językowe                      476 godzin

- Spotkania z pedagogiem        238 godzin

- Spotkania z psychologiem      238 godzin

  Uczestnicy projektu:

- Zajęciami objęto  wszystkie szkoły podstawowe działające na terenie Gminy Iława. Projektem objęte są dzieci w wieku od 6 – 16 lat.

- W 7 szkołach powstały po 2 grupy świetlicowe (25 osób z klas I – III i 25 osób z klas IV – VI) SSP Rudzienice , SSP Franciszkowo, SSP Gałdowo, SSP Gromoty, SSP Laseczno, SSP Ząbrowo, SSP Wikielec.

- W szkołach SSP Frednowy , Szkole Filjalnej w  Ławicach powstała 1 grupa po 25 osób

- W  Niepublicznej Szkole w Tynwałdzie powstała 1 grupa 20 osobowa.